Covid-19 - Nasjonale tiltak frå 27.05.2021

Covid-19 - Nasjonale tiltak

Romsdalsmuseet følgjer dei nasjonale og Molde kommune sine tiltak for å hindre smittespreiing.

Les gjennom gjeldande tiltak her:
https://www.molde.kommune.no/koronaviruset/sammenkomster-og-arrangement/

Til deg som vil besøke oss på Krona:

  1. Utstillingar: ope som vanleg
  2. Kafé Mali: ope som vanleg, med redusert antal bord og stolar. Det skal registrerast kontaktinformasjon til dei gjestane som samtykkjer til dette
  3. Bunad Verksted: alle besøk må avtalast på førehand (epost / tlf.)
  4. Biblioteket: stengt, men det er mulig å kome innom etter avtale. Ta kontakt på epost eller telefon.
  5. Leige av lokale: mulig. Den som leiger er ansvarleg for å ivareta smittevernet.

Vi på Romsdalsmuseet legg vekt på at våre besøkande skal vere trygge hos oss. Samtidig ber vi kvar enkelt om å gjere sitt for å stoppe smittespreiinga.

Sosial kontakt

  • Hald ein meters avstand til andre bortsett frå personar i eigen husstand (eller nærkontaktane til åleinebuande).
  • Bruk munnbind når det ikkje er mulig å halde avstand. 

Vi har skjema for registrering av kontaktinformasjon for eventuell smittesporing. Du kan velge mellom papirskjema som du leverer i resepsjonen og elektronisk registrering via mobiltelefon.