Holmarka besøksgard

 

Kontakt oss

Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Holmarka besøksgård kan ta imot besøk av barnehager på dagtid. Dette må bestilles via facebooksiden Holmarka barnehagesøk. 

Som privatperson er du velkommen til å gå innom når du vil. Gården er åpen på kveldene. Holmarka besøksgard er også på FACEBOOK - der kan du følge daglige gjøremål! 

Husmannsplass i Molde

Holmarka, eller Furuli som gården offisielt heter, er det siste sentrumsnære småbruket og jordbrukslandskapet som stadig er i bruk i Molde.

I 1863 begynte Knud Hansen Nesje fra Nesjestranda å dyrke opp sin egen husmannsplass under gården Reknes i Molde/Bolsøy. Husmannsplassen lå høyt oppe i lia bak Molde og da han fikk kjøpe plassen i 1908 fikk den navnet Kringsjå. Knud Nesje var ble enkemann og giftet seg på nytt med Serianna Eriksdatter Hoem og de fikk 4 barn. Datteren deres, Ingeborg Kristine, giftet seg med Ole Hol i 1904, samme år som han kjøpte skjøte på nabohusmannsplassen kalt Tomrenstykket og Myholstykket og ga navnet Furuli.

Ole Hol var en av tre brødre fra Hol i Vågøy som alle kjøpte hvert sitt gårdsbruk like nord for Sellanrå og Bekkevoll. Første året Ole og Kristine, som hun ble kalt, var gift, bodde de hos foreldrene hennes mens de fikk opp våningshus på Furuli. Dette huset ble påbygd både i lengde, bredde og høyde rundt midten av 1920-tallet. Ikke mindre enn tre låver er blitt satt opp på Furuli. Den første brant ned og den andre ble bombet med brannbomber under krigshandlingene i april 1940. Et utedo som stod oppe ved huset, ble i omgjort til dukkestue rundt 1950.

Ole og Kristine startet tidlig å leie ut rom. Den aller første utleien var så tidlig som i 1906. Stort sett leide de ut til ungkarer som arbeidet i byen og området rundt.

Gårdsdrift frem til 1953

Gården var ikke særlig stor med rundt 20 mål innmark. På det meste hadde de 4 kyr og da var det ikke nok å slå på egen mark til vinterfor. Da slo de også i Reknesparken og på Bjørset. Alt høyet ble slått med ljå og siden de ikke hadde hest, ble den store høyvogna trukket med håndmakt. Noen ganger leide de inn hest for å få høyet i hus. Et lite hønsehus var det også og alle dyra ble stelt med stor omhu. Gården solgte melk til husstander nede i byen og melken ble levert morgen og kveld. I mellomkrigsårene hendte det at mannskap fra turistbåtene kom opp om sommeren for å kjøpe egg og melk.

Ole og Kristine fikk fire barn. Eldste sønnen Knut ble prest og bosatte seg i Skjåk. Siden Knut ble påkostet utdanning, bestemte Ole at de tre andre søsknene skulle få hver sin tomt på eiendommen.

I april 1940 falt det flere bomber på eiendommen, men det var bare låven som ble borte. Under krigen ble det opparbeidet en stor tyskerleir rett øst for Furuli. Alle bygningene i leiren lå i skogområdet. Piggtrådgjerde ble satt opp flere meter inne på den oppdyrkede jorda. Dette førte til at de måtte skjære ned på budskapen og finne nye veier å drive kyrne på utbeite. Flere gårdbrukere flyttet sommerfjøsene sine nord for Furuli. De ble også pålagt å leie ut rom til tyskere under krigen.

Ole drev ikke bare gården, han var også tilsatt som oppsynsmann for Reknesparken, Vardeveien og Vardestua. Han ga seg ikke før han fikk et tre over foten en vinter han drev med hogst i Reknesparken. Da var han langt oppe i 70-årene.

Gårdsdriften ble lagt ned da Kristine døde i 1953, men hønseholdet fortsatte. Ole døde i 1958. Familien prøvde å holde jorda i hevd ved å slå høy, men ga seg på midten av 1960-tallet.

Besøksgård

Halvparten av det tidligere jordbruksarealet er i dag utbygd boligområde. I 1995 tok Romsdalsmuseet initiativ til et samarbeid med Molde kommune som grunneier, om vern- og formidling. 

Deler av den gamle garden Furuli eller Holmarka er i dag en besøksgård, en avdeling av Romsdalsmuseet. I låven bor hester, sauer, kaniner, katter og høner. Det gamle hovedhuset og tunet tilhørende garden er privateid av dikteren Knut Ødegård, og er ikke en del av gardsdriften som besøksgard. 

Romsdalsmuseets venner har ansvar for drift av Holmarka. En dedikert gruppe av våre medlemmer gjør dette arbeidet på dugnad. Arbeidsomfanget er ca 3 årsverk. De steller dyr morgen og kveld alle dager hele året, trener hestene og tar imot besøk så ofte de har anledning. Pensjonist-medlemmer tar også imot barnehager på dagtid etter avtale.

Vårt mål er å holde Holmarka åpen og attraktiv for store og små slik at barn kan møte dyr og at uteområdene på Holmarka kan gi mulighet for flerbruksaktivitet i nærmiljøet gjennom alle årstider. Sammen med Moldemarkas Venner er anlagt nye benker med bålplass på Holmarka Panorama og ny bru over bekken. Holmarkaløkka er treningsbane og lekeplass for både to-og firbeinte. Frukt- og bærhage er plantet i samarbeid med Molde Hagelag. Holmarka Akebakke prepareres i vinter med løypemaskin til stor glede for besøkende. Se også vår Facebook-side