Veøy prestegard og middelalderkirke

På denne øya i Romsdalsfjorden ligger en middelalderkirke, kirkegard, prestegard med våningshus og tre andre gjenstående bygninger. Under dagens kulturlandskap skjuler det seg en kjøpstad fra middelalderen, trolig med 350-400 innbyggere. Snorre forteller at da kong Håkon Herdebrei møtte Erling Skakke i slaget ved Sekken i 1162 (Magnus Erlingssons saga), håpet han på hjelp av ”bymennene” på Veøya. Slaget sto i Romsdalsfjorden, mellom Sekken og Veøya. Kong Håkon Herdebrei falt i dette slaget.

Øya hadde sin blomstringstid som politisk, kirkelig og økonomisk sentrum i perioden 1050-1350. I det 12. århundre kom Romsdal under Frostating i Trøndelag. Dette begrenset likevel ikke makten til fylkestinget på Veøy. En rekke forhold førte imidlertid til at kjøpstaden Veøy gikk tilbake.
Svartedauden midt på 1300-tallet fikk dramatiske konsekvenser. Fra 1500-tallet og framover ble fiskerier og trelasthandel viktige næringer for romsdalingene, og mye av handelen ble flyttet ut til fiskeværene på kysten, noe som også bidro til å redusere øyas betydning.

Selv om byen forsvant, ble Veøya fortsatt et viktig sentrum i Romsdal. Veøy prestegjeld var lenge et av de største og rikeste i Norge. Det var fast fylkesting på øya til 1632. Fra ca. 1600 var det imidlertid bare prestefamilien og dens tjenere som bodde fast på øya, helt fram til 1890-åra. Den prestegarden som står i dag ble bygd i 1752-53.

Nordre del av Veøya, Nordøya ble i 1970 fredet som vernet natur- og kulturlandskap. l verne-bestemmelsene slås det fast at formålet med fredningen er å bevare et historisk kulturlandskap
med et egenartet naturmiljø omkring Veøy gamle fylkeskirke. For å oppnå dette er det utarbeidet en skjøtselplan. I 1905 ble prestegarden og deler av øya kjøpt av den fargerike og eksentriske
William Coucheron-Aamot, som satte sitt preg på så vel bygninger som øyas mangfoldige historie.

Etter 1950 brukte familien øya bare som feriested, og i 1990 mottok Romsdalsmuseet eiendommen som testamentarisk gave, mens Molde kommune eier kirka. Husene på prestegarden og kirka er eneste bebyggelsen på øya.

Informasjon

Priser og åpningstider 2018

Omvisning prestegard, kirke og øya, ca 2 timer - kr. 200,- 
Ved grupper under 20 pers., oppmøtepris kr. 700,-. i tillegg for omviser.
Barn u 15 år iflg. med voksne - gratis
 
Veøy prestegard og middelalderkirke:
Omvisning etter avtale. Tilgjengelig fra mai til oktober.
 

Veøya har egen kai, og man kan besøke øya uten avtale.

Kontakt oss
Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Bestilling
Bestillinger til tlf.: 71 20 24 60 eller post@romsdalsmuseet.no

Veøya er nøkkelsted i Kystpilgrimsleia. For mer info - besøk pilgrimsleden og Kystpilgrimsleia. Du kan også laste ned brosjyre her

Resepsjonen på Romsdalsmuseet har også brosjyren tilgjengelig, samt Pilgrimspass for salg. 

Instagram

Laster inn innhold