Brit Solli – «Villreinen – Norges nasjonaldyr?»

Dato: 26. nov. 2022 - 26. nov. 2022
Tid: 12:00
Sted: Krona, Romsdalsmuseet

Brit Solli – «Villreinen – Norges nasjonaldyr?»

- Julenisserein, reinjakt og fangst i de sørnorske høyfjell gjennom årtusener.

Ved juletider myldrer det av fortellinger om julenissens reinsdyr i reklamer, filmsnutter og julehefter. HO, HO! Mye glanset tull og artig for både store og små. I Norge har reinen vært en viktig ressurs gjennom mange tusen år. Og det er ikke tull. Den første perioden etter istida, for ca. 12.000 år siden, var kystens ressurser som sel, fisk og skjell viktigst. Etter hvert trakk folk opp i fjellene for å veide rein. Reinsdyret har vært et viktig jaktbytte for både samer og nordmenn. I de sørnorske høyfjell finnes det mange arkeologiske funn etter jakt- og fangst av rein. På grunn av klimaendringene har det de siste 20 årene kommet fram mange funn fra smeltende snøfonner i fjellet. Disse er som regel et resultat av jakt med pil og bue, samt ferdsel over fjellpass. Det finnes også flere massefangstanlegg, som kunne fange mange titalls rein bare på en dag. Disse er hovedsakelig mellom 1000 og 600 år gamle.

Brit Solli, professor ved Kulturhistorisk museum, ved Universitetet i Oslo (UiO).

Foredraget er gratis.

Foto: Brit Solli