Hans Kristian Hatle blir driftsansvarlig på Fred Kavli Kunnskapssenter

Hans Kristian Hatle blir driftsansvarlig på Fred Kavli Kunnskapssenter

26. mars ble det gjort kjent at Guri Kaurstad Skrove skal lede Fred Kavli Kunnskapssenter i Eresfjord. Nå er det klart at hennes nærmeste medarbeider i driften av senteret blir Hans Kristian Hatle frå Elnesvågen. Hatle vil stå for den tekniske driften av senteret og ha ansvar for  oppfølging og vedlikehold av bygninger og installasjoner. Hans Kristian Hatle kommer fra stillingen som salgs- og markedsansvarlig ved XL-Bygg Dale Malo. Han har stor kunnskap om Kavli Moen Gard gjennom at han var byggeleder for restaurering av gården i perioden 2008-2011. I tillegg har han sittet i styret i Kavli Moen – stiftelsen.

- Hans Kristian Hatle vil sammen med Guri Kaurstad Skrove utgjøre et perfekt team i forhold til det vi ønsker å oppnå med Fred Kavli Kunnskapssenter, sier museumsdirektør ved Romsdals-museet, Hans-Olav Solli og viser til at de to har spisskompetanse på hver sine felt.

Hans Kristian Hatle kommer som nevnt fra stillingen som salgs- og markedsansvarlig hos XL-Bygg Dale Malo hvor han har vært ansatt siden 1998. Før dette var han 17 år hos Møbelringen Harald Viken. Gjennom sitt virke hos daværende Dale Bruk AS ble han engasjert som byggeleder og koordinator for restaurering og byggearbeidet på Kavli Moen Gård. Etter endt byggearbeid ble han tilbudt plass i styret til Kavli Moen - stiftelsen. Hatle har i  mange år fungert som vaktmester og driftsansvarlig på stedet. Hatle ble i byggeperioden kjent med Fred Kavli og vedlagte bilde av Hatle og Kavli er tatt på åpningsdagen for Kavli Moen Gård 3. september 2011.

Avtalen mellom The Kavli Foundation og Romsdalsmuseet innebærer at Romsdalsmuseet fra 1. jan 2021 overtok driften av Kavli Moen Gard i Eresfjord for etablering av Fred Kavli Kunnskapssenter. Senteret skal i størst mulig grad drives i Fred Kavlis ånd og bevirke til nysgjerrighet, interesse og lidenskap for forskning og vitenskap. Det vil være et naturlig fokus på de tre områdene Fred Kavli utpekte som sine hovedmål; nanovitenskap, astrofysikk og hjerneforskning, men  her vil også innovasjon og forskning innenfor andre områder få plass. Romsdalsmuseet går med satsingen på Fred Kavli Kunnskapssenter nye veier med sitt samfunnsoppdrag. Samtidig ses virket i Eresfjord også på i et tradisjonelt kulturhistorisk perspektiv, da med fokus på innovasjons- og entreprenørskaps-historie i Romsdal. Romsdalsmuseet ser synergieffekter mellom driften av kunnskapssenteret i Eresfjord og Nesset Prestegård som undergår en storstilt restaurering planlagt ferdigstilt våren 2022.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305