Ergan kystfort og Steinparken i Bud

Ergan kystfort i Bud er et krigshistorisk museum bygget rundt et av tyskernes mange kystfort langs norges kyst. Fortet er godt bevart og har en spennede historie nær opp til vår tid.

Ergan Kystfort ligger i Bud sentrum med en fantastisk utsikt over havet, øyene og landet innenfor. Det første man legger merke til når man kommer hit er de tykke og solide steinkonstruksjonene som finnes overalt. Dette er minner om en mørk og dyster tid i Norges historie, den tyske okkupasjonen. Disse murene er en del av Norges okkupasjonshistorie som for alltid vil være synlig for dem som kommer dit. Innenfor murene finnes et anlegg i fjell som inneholder kommandosentral, feltkjøkken, proviantlager, soldatkvarter, sykestue, vanntank og massevis av ganger og tunneller.

Ergan Kystfort ble bygd av tyskerne under okkupasjonen av Norge i krigsårene 1940-1945 og var en del Atlanterhavsvollen, Hitlers omfattende forsvarsverk som gikk fra spanskekysten til Russland. Fra Ergan kunne tyskerne kontrollere skipstrafikken opp og ned langs Hustadvika, som var en del av hovedleia langs norskekysten. På det meste var det ca 350 tyske soldater i Bud, men antallet varierte.

Tyskerne hadde en egen bygge- og konstruksjonsgruppe til utbyggingen, men benyttet krigsfanger til det tunge, manuelle arbeidet. Det var i alt 150 krigsfanger som deltok i utbyggingen av ”Festung Bud”, som tyskerne kalte fortet. I dag er fortet restaurert og har utstillinger om krigshistoriske begivenheter og gjenstander fra andre verdenskrig. Fortet har åpent for publikum  fra juni til august. Omvisninger flere ganger daglig. Besøk utenom åpningstidene må bestilles.

Litteratur: Gammalt fra Fræna, 1995

Ergansenteret

Nye Ergansenteret kan endelig åpne for sommeren. Vi gleder oss til å vise besøkende en innovativ og spennende utstilling om det rike maritime kulturmiljøet i Fræna kommune med Bud, Hustadvika og Bjørnsund - fra steinalder frem til Orman Lange og i dag. Legg turen om Bud lørdag - utstillingen vil glede både liten og stor!
 
Det rike maritime kulturmiljøet i Fræna kommune med Bud, Hustadvika og Bjørnsund danner et utmerket grunnlag for etablering av et moderne og innovativt opplevelse - og informasjonssenter om kystkultur, marine ressurser og marin teknologi på Ergan. Utviklingen av livet langs kysten ble ytterligere aktualisert gjennom den gigantiske utbyggingen av Ormen Lange gassfeltet. Marinarkeologiske undersøkelser på dypt vann ved Bud i forbindelse med denne utbyggingen, er da også en viktig del av opplevelsen ved det nye Ergansenteret. 


Ergansenterets opplevelser spinner rundt:


  • Maritim kulturhistorie – fiskeri, sjøbruk og nasjonal og   internasjonal skipsfart/handel
  • Havets biologiske ressurser – fauna og flora
  • Utnyttelse av marine ressurser – gass/olje, andre former for marin energi, marin bio-prospektering, marine mineraler, m.m.
  • Marin forskning – geologi, biologi, arkeologi, kulturhistorie


Velkommen!

Informasjon

Priser og åpningstider 2014
Omvisning inkl. Ergan Kystfort og Ergansenteret, voksne kr. 100,-
Pensjonister/studenter kr. 65,-.
Grupper over 30 personer kr. 80,-
Pensjonistgr. Over 30 personer kr. 65,-
Barn over 2 år kr. 50,-

Åpningstider 1.mai - 30. september
Alle dager kl.10.00–18.00.

Bestillinger
Tlf. 915 10 526

Instagram

Laster inn innhold