Kirkhorn - fra glassnegativenes tid

Dato: 8. juni 2019 - 19. okt. 2019
Tid: 11:00
Sted: Krona, Romsdalsmuseet

Kirkhorn - fra glassnegativenes tid

Jacob Andreas Andersen Kirkhorn ble født i Hornindal i 1841. Kirkhorn var først handelsutdannet i Bergen, hvor han også fkk fotografutdannelse. Som vi vet ble han fotograf - dessuten kemner i Molde til 1904 og bankkasserer. I 1869 opprettet han et atelier i Molde med frmanavnet «Fotograf Kirkhorn». Mesteparten av arkivet gikk tapt i 1940, men rundt 1.000 plater ble reddet. Nå har vi fått mange nye glassplater, og et utvalg stilles ut gjennom sommeren.

Litt om utstillingens bilder

Det er tatt et utvalg av bilder fra den tidlige perioden fra da Kirkhorn kom til byen i 1866 og fram til amatørfotografenes inntok på 1920-tallet. Målet har vært å lage en utstilling kun basert på de glassplatenegativene som fnnes og krydre denne med gjenstander tilknyttet fotografet og fotografhåndverket. Det er gjort et forsøk på å vise et bredt spekter av motiver og som viser ferdighetene til fotografen. Stort sett har fotograf Kirkhorn hatt en tanke om å selge bilder og det er derfor lite bilder som dokumenterer samfunnet for dokumentasjonens skyld. De fleste bildene skulle kunne selges som postkort, eller at de var tatt på bestilling (for eksempel portrettbilder, eiendomsbilder). Fotografene vi har valgt å henge på veggene er fra Romsdal, mens man ellers i utstillingen vil kunne finne bilder fra andre steder.

Åpningstider for utstillingen følger Kronas åpningstider:

08.06.-16.06.: Mandag - fredag 11-15, lørdag - søndag 11-16
17.06.-11.08.: Mandag - fredag 11 -17, lørdag - søndag 11-17
12.08.-03.11: Mandag stengt f.o.m. 16.9 tirsdag - fredag 11-15, lørdag - søndag 11-16