Meny
Bygde- og bysamlingen i Molde

Eidestua (flyttet til museet i 1928)

Eidetunet består av våningshus, stabbur, løer med fjøs, eldhus og fjøs. Dette er bare et fåtall av alle de ca. 40 bygningene som fram til 1920-årene stod på Eidetunet i Eidsbygda mellom Rødvenfjorden og Romsdalsfjorden.

Eidestua slik den står på museet i dag, representerer to tidsperioder. årestua i østenden er den eldste delen. Midt på 1700-tallet ble årestua påbygd med kove, sval, røykovnstue og langkammers.

Møbelplasseringa i Eidestua er slik en vil finne den i de fleste røykovnstuer. Røykovnen er plassert i et hjørne. Dette gjorde det mulig å legge tregolv, dersom man ønsket det. Bordet sto diagonalt ovenfor ovnen. I stua sto også melkestokken, det store skapet der melka ble satt til syrning.

Etter påbyggingen ble årestua nyttet til eldhus. Langkammerset ble revet i 1890-årene for å gi plass til et nytt våningshus i sveitserstil.

I de gamle røykstuene ble det naturlig nok mye skitt etter røyk og sot som la seg på vegger og tak. å holde det rent til alle tider ble et stort arbeid. Det var derfor vanlig bare å vaske så langt en rakk oppover veggene og la resten være til de store hovedrengjøringer. Veggene, slik som her, er derfor ofte langt lysere enn de øverste veggstokkene og taket.

Informasjon