Meny
Bygde- og bysamlingen i Molde

Hammervoll-løa (flyttet til museet i 1984)

Denne store løa med fjøs og stall under, ble bygd rundt 1825. I den nærmere 30 meter lange bygningen er det stall og hønsehus i vestenden, og sau- og kufjøs i østenden. Låven har to innkjørsler med høystål på hver side.

De to midtre rommene på låven blir i dag brukt til forskjellige formål, som konserter og teater. Romsdalsmuseets Leikarring har sine danseoppvisninger her når det er dårlig vær.

Litteratur: Romsdalsmuseets årbok 1986.

Informasjon