Meny
Bygde- og bysamlingen i Molde

Kyllingstua 1895

Kyllingstua kommer fra garden Kylling øverst i Romsdalen i Rauma kommune. Huset måtte fjernes på grunn av vegutvidelse, og ble revet våren 1978. I åra 1986-90 ble det gjenreist her på museet.

Huset har fått sin nåværende form gjennom flere byggetrinn og ombygginger. Den nordre stua er trolig fra 1600-tallet. Senere påbygninger skjedde i siste halvdel av 1700-tallet, og i 1880-årene.

I 1908 ble huset modernisert til sin nåværende form. Vedtaket om at Rauma-banen skulle bygges var fattet, og det ble et økende behov for husrom. Kjøkkenet ble bygd fram og hele huset ble hevet. Torvtaket ble skiftet ut med et brattere skifersteinstak, nesten hele huset fikk nye vinduer, og veggene ble kledd med liggende panel. Da anleggsarbeidet var på det mest hektiske i øverdalen, var det 4-5 husholdninger i huset. I 1915 ble Kyllinggarden skyss-stasjon. Fra før var både riks- og lokaltelefonstasjonen der.

Kyllingstua stod sentralt i bygda i mange generasjoner. En dag ble den bokstavelig for sentral og måtte rives. Gjennom utleie prøver vi å ta vare på litt av husets tradisjoner. Noen endringer har vært nødvendig for å tilpasse huset dagens bruk. Skillevegger er fjernet, nye trapper er satt opp og enkelte rom har fått ny funksjon.

Litteratur: Romsdalsmuseets årbok 1990.

Utleie

Kyllingstua leies ut og drives av Romsdalsmuseet. Huset har flere mindre stuer/rom og et moderne kjøkken.

Bruksområder: barnedåp, konfirmasjoner, jubileumsfester, firmafester, møter etc.

Kapasitet ca. 40 personer.

Bestilling:
Telefon: 71 20 24 60
E-post : post@romsdal.museum.no

Catering: Solems Selskap & Catering

Informasjon