Kurt Schwitters

Restene av Schwitters "Merzbau" fra hytta på Hjertøya presentert på Romsdalsmuseet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Schwitters i Norge

Kurt Schwitters (1887-1948) var en av det 20.århundrets mest banebrytende kunstnere. Han var maler, billedhugger og dikter, alt utført i en kunstform han kalte MERZ.

Kurt Schwitters var tysk, men oppholdt seg i Norge store deler av 1930-tallet, fra 1937-1940 i eksil som flyktning fra sitt hjemland. Han bodde på Lysaker ved Oslo og på Hjertøya ved Molde, avbrutt av stadige reiser rundt om på Vestlandet for å male til livets brød.

Under oppholdet i landet bygget han en Merzbau-konstruksjon på Lysaker, Haus am Bakken, og innredet også sin hytte på Hjertøya til et kunstverk. Haus am Bakken brant til grunnen i 1951, mens restene av installasjonen i Merzhytta på Hjertøya nå er bevart i Romsdalsmuseet.

 

 

KURT SCHWITTERS MERZHYTTE på Hjertøya – en redningsoperasjon

Ernst Schwitters foran hytta 1937, Archiv Sprenel Museum, HannoverKurt Schwitters kom til Hjertøya første gang i 1930, og fra 1932 til 1939 tilbragte han store deler av året i en liten steinbu på Hjertøyplassen. Interiøret gjorde han etter hvert om til et kunstverk, et Merzbau, der vegger og tak i inngangen ble fylt med collager og deler av hovedrommet skapt om til en konstruktivistisk skulptur av tre og gips.

Schwitters måtte flykte fra Norge i 1940, og hytta ble stående uten tilsyn i 50 år. Ubeskyttet ble interiøret offer for tidens tann i det værharde klimaet og forfalt raskt. Verdifulle element gjensto likevel da prosjektet Kurt Schwitters og Norge startet opp i 2010, 70 år senere, og en storstilt redningsaksjon ble satt i gang. For best mulig å bevare det som var igjen, er interiøret i Merzhytta nå flyttet inn i Romsdalsmuseets Schwittersrom.

Installasjonen viser store deler av collagene i inngangspartiet i Merzhytta intakt. Mesteparten av kunsten i hovedrommet var forsvunnet, men reisverket og noe av Schwitters innredning med senger og møbler er bevart og bygget opp igjen tilnærmet slik det var, fortsatt med rester av inskripsjoner og utklipp gjemt i enhver krok i dette kunstnerens skattkammer.

Schwittershytta 2016Tilbake på Hjertøya står fortsatt steinhytta, huset og låven. Sammen med kopien av Kurt Schwitters store Merzsøyle og en utstilling i låvebygningen oppleves her husmannsplassen slik den fremsto på 1930-tallet da kunstneren bodde der.

 

 

HJERTØY-MADONNAEN

HJERTØY-MADONNAEN/ THE HERTØY MADONNA 1932-1939I collagen på fondveggen i inngangen til Merzhytta hadde Schwitters plassert en reproduksjon av et kvinneportrett fra renessansen.  Dette har opp gjennom årene nærmest blitt et ikon for stedet, hans Hjertøy-madonna, og fremstår fortsatt intakt. Bildet er en reproduksjon av et maleri av Bernard von Orley, et portrett  av Margaret av Østerrike, fra ca.1518. Altså ingen hemmelig Mona Lisa, men et vakkert, sensuelt kvinneportrett som maner til kontemplasjon og som for alltid vil være knyttet til Kurt Schwitters og til Hjertøya.

 

STOR MERZ-SØYLE1936-1939/1994,2012

Dette er Kurt Schwitters største skulptur, plassert på Hjertøya utenfor Merzhytta , der den på 1940- og 50-

Stor Merz-søyle 1936-1939, Foto Archiv Sprengel Museum, Hannovetallet ble destruert av tidens tann. Ernst Schwitters fikk senere laget en replikk i to eksemplarer; den ene nå i Sprengel Museet i Hannover, mens den andre i 2012 ble ervervet av Romsdalsmuseet og plassert på Hjertøya der originalen i sin tid sto.  Der inngår den i dag som del av miljøet på Hjertøyplassen, med steinløa og de andre bygningene. Sammen bringer de kunnskap og inspirasjon til nye generasjoner som besøker stedet.


KURT SCHWITTERS OG NORGE; ET SAMARBEIDSPROSJEKT/

Kurt Schwitters’ reisekiste 1926-1937. Lokk med collage fra Norgesreiser

I 2010 startet forskningsprosjektet Kurt Schwitters og Norge, med mål å sette hans kunst og hans forbindelse til Norge på kartet, og å initiere ny forskning. Satsingen var et samarbeid mellom Romsdalsmuseet,  Henie Onstad Kunstsenter og Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektleder mag.art. Karin Hellandsjø.

Følgende tiltak ble satt i gang:

  • Etablering av en nasjonal samling med Kurt Schwitters kunst i Norge
  • Bevaring av gjenværende interiør i Merzhytta på Hjertøya
  • Etablering av et permanent rom for hans kunst på Henie Onstad Kunstsenter
  • Utgivelse av en bok om Kurt Schwitters og Norge

I 2016 er de viktigste mål nådd: Kurt Schwitters har fått sitt eget rom i museene både i Molde og på Høvikodden, en betydelig samling av hans verk er etablert, og en større forskningspublikasjon ferdigstilles. En viktig del av vår kulturarv er bevart, og grunnen lagt for et fortsatt samarbeid også i årene fremover for forskning og formidling av Kurt Schwitters unike kunstnerskap.

Litteratur:

 

Karin Orchard, red. «Kurt Schwitters in Norway». Henie Onstad Kunstsenter/Hatje Caentz 2009.

 

Lars Fiske. “Herr Merz”. No Comprendo Press, Oslo 2012

 

Karin Hellandsjø. “Ultima Thule. Kurt Schwitters og Norge”. Orfeus Publishing 2016 

 

 

 

Informasjon

KURT SCHWITTERS AND NORWAY  -  KURT SCHWITTERS TODAY     

I 2010 startet forskningsprosjektet Kurt Schwitters og Norge med mål å sette Kurt Schwitters’ kunst og hans forbindelse til Norge på kartet.
 
I 2016 ble de viktigste mål nådd: Den største presentasjonen av Schwitters kunst utenfor Tyskland har fått sitt eget permanente rom på Henie Onstad Kunstsenter. Samlingen er bygget opp med hjelp av Sparebankstiftelsen DNB. Schwitters presenteres også i Romsdalsmuseet, der restene av interiøret i Merzhytta på Hjertøya nå er bevart og blir presentert, i et eget rom som en del av Kronas faste utstilling. 

I museumsbutikken vår finner du også litteratur om Kurt Schwitters.