Biblioteket på Romsdalsmuseet

Fagbibliotek med spesiell vekt på lokalhistorie, kulturhistorie, byggeskikk m. m.
På biblioteket er Romsdalsarkivet og Romsdalsmuseets fotoarkiv tilgjengelig. Biblioteket har fagbibliotekar på deltid, men det er åpent alle virkedager mellom 08.00 - 15.30

På biblioteket finner du Mikrofilmapparat til disposisjon med tilgang til mest vanlige mikrofilmserier som kirkebøker, folketellinger, skifteprotokoller m. m. Vi har en stor brukergruppe er slektsgranskere og lokalhistorikere. 

Biblioteket har ikke bøker til utlån, men du er velkommen innenfor åpningstiden eller etter avtale. 

Vi tar også i mot bøker til biblioteket dersom noen har utgivelser de ønsker å donere til museet. Mange eldre bøker av lokalhistorisk betydning kan gå tapt for alltid dersom dette bare blir kastet. Ta kontakt med oss dersom du har bøker du tror kan ha spesiell interesse for oss. Forfatter du selv mindre publikasjoner av lokalhistorisk interesse i Romsdal, vil vi gjerne skaffe oss disse, så ta kontakt. 

 

Informasjon

OBS! Grunnet nybyggaktiviteter er store deler av Romsdalsmuseets bibliotek satt på midlertidig lager og er lite tilgjengelig. Vi har plukket ut det meste av lokalhistoriske titler og har disse i våre midlertidige lokaler fram til nybygget er ferdig i 2015. Disse vil kunne benyttes på forespørsel. Biblioteket er ikke et utlånsbibliotek, da mange gamle bøker ikke tåler utlån. Bøkene må derfor benyttes i våre lokaler.

Har du spørsmål, kontakt oss direkte:

Kontakt oss
Romsdalsmuseet v/ konservator Mads Langnes
Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no