Pressemeldinger

Romsdalsmuseet overtar prosjektansvaret for jazzdokumentasjonssenter

Etter styrevedtak i Moldejazz 6. sept 2021 har Romsdalsmuseet nå overtatt prosjektansvaret for det videre arbeidet med et nasjonalt dokumentasjonssenter for jazz i Molde.

Da ideen om et nasjonalt dokumentasjonssenteret for jazz ble lansert sommeren 2019 var det naturlig at Moldejazz som organisasjon tok tak i prosjektarbeidet. Det ble imidlertid ganske tidlig klart at en realisering av prosjektet måtte skje under Romsdalsmuseets «organisasjonsparaply», noe annet ville ikke være forenelig med gjeldende konsolideringspolitikk i museums-Norge og ville gjøre det vanskelig for prosjektet å få offentlig støtte.

Styret i Moldejazz har nå tatt konsekvensen av denne erkjennelsen og i styremøtet 6.  september ble det gjort et vedtak om at prosjektansvaret for det videre arbeidet overføres til Romsdalsmuseet. Styret i Romsdalsmuseet har på sin side gjort vedtak om at man er positiv til en slik overføring. Fra Romsdalsmuseet sin side er man opptatt av at de t videre arbeid skjer i tett samarbeid med Moldejazz og at den endelige organiseringen vil gi Moldejazz og også byens øvrig jazz-  og musikkmiljø innflytelse på prosjektet.

Rent praktisk betyr dette at den eksisterende arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid, nå i regi av Romsdalsmuseet. Tidligere festivalsjef i Moldejazz, nå direktør for Romsdalsmuseet, Hans-Olav Solli, vil lede det videre arbeidet. – Det er tre områder som vil ha fokus for arbeidsgruppa fremover, sier Solli, - fortsatt forankring av prosjektet i ulike miljøer, det å konkludere på prosjektets omfang og sist, men ikke minst, å få finansiert opp et reelt forprosjekt.

Nåværende festivalsjef i Moldejazz, Mariann Bjørnelv, har følgende kommentar;  – Dette er et naturlig steg videre for prosjektet og jeg ser frem til å samarbeide med Romsdalsmuseet i fortsettelsen.

For ytterligere informasjon kontakt direktør for Romsdalsmuseet Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305 eller festvalsjef i Moldejazz, Mariann Bjørnelv, tlf 90961092.

Tidenes førjulshelg på Romsdalsmuseet 25.-28. november!

PRESSEMELDING 22. oktober 2021

Tidenes førjulshelg på Romsdalsmuseet 25.-28. november!

Romsdalsmuseet har lang tradisjon for å gjennomføre et førjulsarrangement ved bygdemuseet i Molde. Ved hjelp av støtte fra SB1 SMN blir dette arrangementet i år sterkt utvidet både i tid og omfang. «Førsjulshelga» vil strekke seg over fire dager i tiden 25.- 28. november og det vil bli satt opp et arrangementstelt med underholdning i form av  konserter, foredrag med mer. Alle arrangement vil bli gratis for publikum, men for deler av programmet må det hentes ut billetter slik at man er sikret plass. Billettene vil bli lagt ut 2. november kl 12.00 via Romsdalsmuseets hjemmesider.

Fra konsertprogrammet kan det nevnes at det i samarbeid med Storyville JC vil bli arrangert «førjulsjazz» torsdag 25. november med Hilde Louise Asbjørnsen og hennes band. Lørdag 27. november vil Gro Kjelleberg Solli ha to solokonserter i kapellet og Odd Arne Halaas vil ha «lørdagsmatineé» i teltet.

Samarbeidet med SB1 SMN gir Romsdalsmuseet mulighet til ikke bare å lage et større arrangement, men også oppgradere området i forhold til tidligere år. Det betyr at det lages «julegate» i bygata og at hele området pyntes med mer belysning både inne og ute. Det blir også flere juletrær på området.

«Levende museum» vil være et sentralt element i årets førjulsarrangement slik det har vært tidligere år. Det betyr at det vil være «liv og røre» i mange av husene på området i form av bakst og ulike håndtverksaktiviteter.

Et annet element som vil skape liv på området er salgsboder. Det er de samme bodene som man tidligere har hatt på Rådhusplassen som denne helga vil bli satt opp på uteområdet på museet. Her vil man kunne få kjøpt kunsthåndtverk og andre produkt som er relevante for museet. Romsdalsmuseets venneforeninger, deriblant Nesset Prestegards Venner, vil også være involvert i de ulike aktivitetene på museumsområdet.

Det endelige programmet for det nye arrangementsteltet vil bli offentliggjort i løpet av uke 43.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305.

 

Førjulsjazz med Hilde Louise Asbjørnsen torsdag 27.11.2021
Foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS

Program for førjulshelga på Romsdalsmuseet 25.-28. november!

PRESSEMELDING 12. november 2021

Programmet for førjulshelga på Romsdalsmuseet er komplett med Edvard Hoem, «Teskjekjerringa», Romsdal Spelemannslag Knut Ødegård, Bjørn Austigard, Fuglset Mannskor med flere.

Edvard Hoem kommer fredag 26. nov til førjulshelga på Romsdalsmuseet med et spesialskrevet foredrag der han ser tilbake på de seks historiske romanene sine. I et samarbeid mellom museet og Teatret Vårt blir det fire forestillinger med et tilpasset utdrag fra Teskjekjerringa. Fuglset Mannskor vil bidra både ved åpningen på torsdag og avslutningen på søndag. Lørdag 27. nov vil Knut Ødegård lese og fortelle om Liabonden i ei førjulstid. Søndag 28. nov vil Bjørn Austigard holde foredrag om «Gjenbruk i ei førjulstid. Eit underhaldningsbidrag.». Dette er bare noe av det rikholdige programmet for førjulshelga. Alle arrangementene er gratis for publikum, men ønsker man å sikre seg plass så legges det ut gratisbilletter onsdag 17. nov kl 12.00. Det er verdt å merke seg at  det vil være noen tilgjengelige plasser i tillegg til dette slik at det går også an å møte opp uten billett.

«Førjulshelg på Romsdalsmuseet» er gjort gratis for publikum ved hjelp av gjenåpningsmidler fra SpareBank1 SMN.

 

Edvard Hoem - Felemakaren, Jordmora og Slåttekarens etterkomarar, eit tilbakeblikk.

Edvard Hoem, foto Paal Audestad
Foto: Paal Audestad

I dette foredraget, som Edvard Hoem har skrive spesielt for Romsdalsmuseets førjulsprogram, ser han tilbake på dei seks historiske romanane han har gitt ut dei siste sju åra, frå Slåttekaren til Felemakaren. Han fortel om eit granskings- og skrivearbeid, og eit reiseprogram som har strekt seg over meir enn tretti år.

Foredraget tar utgangspunkt i eit notat frå 2000 som aldri er trykt nokon stad, men som Edvard Hoem fann tilfeldig i arkivet sitt, men som skisserer oppgåva før han gjekk i gang med å skrive:

Medan eg ventar på at samtida skal opne seg, slik at eg kan gripe det blodferske og nære, skriv eg enda eit kapittel i min krønike frå vestkysten av Norge.
    Eg vil skrive om alt dei har til felles med oss, dei som no berre er skuggar og legender. Eg vil gjenfortelja det som er fortalt av far min og bestefar min, og av alle dei stabeisar og originalar, galningar og drukkenboltar som eg møtte i Moldes gater i min ungdom.
   Eg har sett tidene koma og gå, sett dei brotne vonene og den ubendige viljen hos dei som drog over havet og aldri kom tilbake. Men eg vil også skildre dei som tok innover seg over sin lagnad, greip, grevet, hakka og spaden og rodde ut med båten i sommargryet, før dei hekta ned ljåen og gjekk til slåtteskåren for å slå.

Edvard Hoem vil ønske sitt trufaste publikum god jul med å lesa nokre dikt frå samlinga Ute, langt der ute. Dikt 1967-2021, som vart lansert den 11. november.

Teskjekjerringa besøker Romsdalsmuseet

Teskjekjerringa
Foto: Teatret Vårt

Teatret Vårt kommer med et eget program fra «Julekveld med Teskjekjerringa» til førjulshelga på Romsdalsmuseet.  Her får du smakebiter fra fortellingene og sangene til Prøysen: Teskjekjerringa leser fortellinga om da hu blei lita første gangen, vi får møte musa som bor i Teskjekjerringa sitt kjøkkenskap og høre om hvordan hun og Teskjekjerringa møttes. Veslejenta kommer også innom på besøk og leser for oss. Alle tre synger også kjente og kjære sanger fra Prøysens univers. 

Skuespillere: Johanna Mørck, Linn Wennersten og Ingrid Myhre Løvik. Regi: Kjersti Botn Sandal  

Arrangementet er et samarbeid mellom Teatret Vårt og Romsdalsmuseet. Varighet 20-30 min. 

Knut Ødegård - Med Liabonden i ei førjulstid

Molde-forfattaren Knut Ødegård er den norske samtidsdiktaren som er omsett til flest språk. Men han har også skapt ei folkeleg utgåve av seg sjølv: Liabonden. Der sit han i sitt gamle hus på Holmarka og ser på folk og fenomen i den nære og fjernare verda. Liabondens artiklar, som han skriv for Romsdals Budstikke, er populært lesestoff. Denne gongen les og fortel Knut Ødegård om Liabonden i ei førjulstid, med eit blikk også tilbake på sin barndom i eit lite bruk i Moldelia.

Komplett program
Programmet i førjulshelga ser med dette slik ut: (Torsdag og fredag foregår alt i arr-teltet)

Torsdag 25. november

Kl 16.00 Åpning av «førjulshelga» museumsdirektør og representanter fra SpareBank 1 SMN. Minikonsert med Fuglset Mannskor.

Kl 17.00 Fremførelse med elever fra Molde Kulturskole/ jazzlinja ved Molde Videregående skole.

Kl 18.00 «Teskjekjerringa besøker Romsdalsmuseet»

Kl 20.00 «Førjulsjazz» med Hilde Louise Asbjørnsen.

Fredag 26. November

Kl 16.00 Fremførelse med elever fra Molde Kulturskole/ jazzlinja ved Molde Videregående skole.

Kl 17.00 Edvard Hoem – Felemakaren, Jordmora og Slåttakarens etterkomarar, eit tilbakeblikk.

Kl 18.00 «Teskjekjerringa besøker Romsdalsmuseet».

Kl 20.00 Ole Paus – Solo

Lørdag 27. november

Kl 12.00-16.00 «Levende Museum» med aktiviteter på området og i mange av husene på museet. Eriklia-nissen og dyr fra Erik-lia vil være på området.

Kl 12.15 Leikarringens smånisser med nisseleiker ved juletreet på området.

Kl 13.00 «Teskjekjerringa besøker Romsdalsmuseet» - teltet.

Kl 13.00 Konsert nr 1 med Gro Kjelleberg Solli, introduksjon ved Øystein Hauge – kapellet.

Kl 14.00 Odd Arne Halaas – «Julekos med Odd Arne».

Kl 16.00 Knut Ødegård – Med Liabonden i ei førjulstid.

Kl 16.00 Konsert nr 2 med Gro Kjelleberg Solli, introduksjon ved Øystein Hauge – kapellet

Kl 17.00 Konsert med Romsdal Spelemannslag.

Kl 18.00 Foredrag ved Lars Marius Garshol – Øl-skikker i Møre og Romsdal.

Kl 20.00 Steinar Raknes med The Core og Unni Wilhelmsen

Søndag 28. november

Kl 12.00-16.00 «Levende Museum» med aktiviteter på området og i mange av husene på museet.

Kl 12.15 Leikarringens smånisser med nisseleiker ved juletreet på området.

Kl 12.00-15.00 Kurs i folkesang med Gro Kjelleberg Solli – Reknesstabburet (egen påmelding).

Kl 13.00 «Teskjekjerringa besøker Romsdalsmuseet» - teltet.

Kl 14.00 Foredrag ved Bjørn Austigard – «Gjenbruk i ei førjulstid. Eit Underhaldningsbidrag».

Kl 15.30 Konsert med folkemusikkgruppa Særsvip

Kl 17.30 Avslutning med Fuglset Mannskor

«Levende Museum» skjer i samarbeid med Romsdalmuseets venneforeninger både i Molde, Nesset og på Løvikremma som vil stå for bakst og annen arbeidsaktivitet i husene. Det vil være guider tilgjengelige for å svare på spørsmål og vise rundt i husene. I tillegg blir det boder med utsalg på museumsområdet, museets egen bunadsavdeling vil ha egen bod, og det vil være tilbydere av kunsthåndverk med mere.

- Med dette rikholdige programmet tror jeg vi kan stå inne for det vi har sagt dette blir «Tidenes førjulsarrangement på Romsdalsmuseet», sier museumsdirektør Hans-Olav Solli og legger til museet er svært glad og takknemlig for at Sparebank1 SMN har gjort det mulig å tilby dette programmet gratis til publikum.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305

Ole Paus og Steinar Raknes til førjulshelga på Romsdalsmuseet

PRESSEMELDING 29. oktober 2021

Ole Paus og Steinar Raknes til førjulshelga på Romsdalsmuseet

En av Norges mest folkekjære artister, Ole Paus, vil fredag 26. november holde solokonsert i lavvoen som Romsdalsmuseet setter opp i forbindelse med «førjulshelga». Dagen etter, lørdag 27. november, vil Molde-favoritten Steinar Raknes holde konsert sammen med jazzbandet The Core og Unni Wilhelmsen. Begge konsertene er gratis for publikum. For å ha sikret plass må man hente ut billetter som legges ut via Romsdalsmuseets hjemmeside 2. november kl 12.00. «Førjulshelg på Romsdalsmuseet» er gjort gratis for publikum ved hjelp av «gjenåpningsmidler» fra SpareBank1 SMN.

Ole Paus. Foto: Finn Rune Christiansen
Ole Paus. Foto: Finn Rune Christiansen

Ole Paus er en en av Norges mest folkekjære artister. Det til tross for at han har laget mye bråk og huskestue i sine førti-og-noe år som artist, poet og forfatter. Han har smekket oss over fingrene ved ethvert tilløp til selvtilfredshet helt siden debuten “Der Ute - Der Inne” (1970). Ole Paus er nesten skummelt produktiv. Det lar seg ikke gjøre på noen få linjer å trekke fram alt som fortjener oppmerksomhet i hans lange karriere som innbefattende over tredve plateutgivelser, bøker, teater, film og en opera-libretto. Når Paus legger ut på turné blir det heller ikke lett å plukke et representativt tverrsnitt, men som han har demonstrert gjennom tv-serien “Hver Gang Vi Møtes”, er det formidleren Ole Paus vi får oppleve: Om det handler om konebanking i IKEA-sofa, Mærsjer og Pårsjer eller  hvorvidt ting var bedre under krigen, er ikke det essensielle poenget i en helaften med Ole Paus. Poenget er: Vi vil høre Ole synge!

Steinar Raknes har spilt mye i Molde-området de siste årene, både med fullt band i Moldejazz-sammenheng og i solo/duo-format. Etter at han gikk fra «bare» å være anerkjent jazzbassist til også å synge med sitt Stillhouse-prosjekt, så kan «hjemme-publikummet» rett og slett ikkje få nok av den sympatiske midsundingen. I lavvo-teltet på Romsdalsmuseet vil ha med seg bandet The Core med  de kjente jazzmusikerne Kjetil Møster, Erlend Slettevold og Espen Aalborg. I tillegg vil han ha med seg Unni Wilhelmsen som også moldenserne har trykket til sitt hjerte etter at hun ble et fullverdig medlem av Di Derre. Det er duket for det Steinar kaller «The Core of Christmas» denne lørdagskvelden.

Det fulle og hele programmet for førjulshelga kommer i løpet av de nærmeste par ukene.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305.

Åpning av utstillingen med fotografier av Ernst Schwitters og malerier av Kurt Schwitters

Dette er en utstilling som ble planlagt for 2019 og som nå endelig kan åpne 24. juni. Her blir de to kunstnerne Kurt og Ernst Shwitters, far og sønn, for første gang vist sammen i Molde. Kurt Schwitters (1887-1948), en av det 20.århundrets mest banebrytende kunstnere, og sønnen Ernst (1918-1996) som ble fotograf, tilbragte store deler av 1930-tallet i Norge- ikke minst på Hjertøya- i Kurt Schwitters Merzhytte der ute. Utstillingens tittel er hentet fra en inskripsjon fra 1936 risset inn i en planke i hytta – nå en del av installasjonen i Schwittersrommet i Krona på Romsdalsmuseet.

Mens Kurt Schwitters arbeid er godt representert og dokumentert i Krona og på Hjertøya, har Ernst Schwitters’ fotografier derfra fra 1930-tallet aldri tidligere vært vist i Molde. Han var ofte sammen med sin far på Hjertøya og rundt om i regionen dit de først kom fra hjemlandet Tyskland tidlig på 1930-tallet, for så å søke tilflukt i landet som flyktninger fra nazistene i 1937. Under okkupasjonen i 1940 måtte de så igjen flykte fra sine landsmenn og kom seg med båt over til England etter en to måneders dramatisk flukt opp norskekysten. Kurt Schwitters døde i England i 1948, mens Ernst dro tilbake til Norge etter krigen, ble norsk statsborger og utøvet flittig sitt arbeid som fotograf i landet. Han var en sentral skikkelse i det norske fotomiljøet på 1950-tallet, men viet senere mesteparten av sin tid til fremme av farens kunst.

I denne utstillingen vil publikum for første gang møte fotografen Ernst Schwitters. 30 sv/hv fotografier er utlånt fra Sprengel-museet i Hannover, de fleste fra 1930-tallet med motiv fra Hjertøya, Molde, Djupvasshytta mm. Fotografier som gir et unikt tidsbilde. I tillegg til enkelte senere arbeider vises også et knippe malerier av Kurt Schwitters med motiv fra Hjertøya, samt dokumentasjonsmateriale fra deres felles opphold der ute. Utstillingen trekker trådene til Kurt Schwittersrommet i museet, og fra museets øvrige samlinger vises kulturhistorisk materiale som relateres til hva Ernst Schwitters har fanget i noen av sine fotografier. Slik knyttes tråder til fortid og samtid og setter også museets øvrige samling i perspektiv.

Utstillingen er kommet i stand i nært samarbeid med Sprengel-museet i Hannover. Kurator har vært tidligere museumsdirektør Jarle Sanden, assistert av seniorforsker, mag.art. Karin Hellandsjø.

Utstillingen åpnet torsdag 24.juni i Krona, og vil stå fram til og med 29.august, og er tilgjengelig i museets ordinære åpningstider.

Se åpningen her

Romsdalsmuseet hedrer langtidsansatte

 

Pressemelding 03.05.2021:

Romsdalsmuseet har tre ansatte som har vært ved museet i over 30 år. Disse tre er Tove Øyen, Håkon Tofte og Lyder Hesthol med henholdsvis 36, 33 og 30 års fartstid. Fredag 30. april ble disse tre hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste under en seremoni på Krona.

- Dere har alle tre blitt tradisjonsbærere i det å skape godt arbeidsmiljø blant medarbeiderne på Romsdalsmuseet, sa styreleder Anders Tallerås i sin tale til de tre.

- Disse tre har på hver sin måte gjort en formidabel innsats for Romsdalsmuseets arbeid med å bevare kulturarven fra vår region, sier museumsdirektør Hans-Olav Solli i en kommentar.

Foto: Johnny Bratseth
Foto: Johnny Bratseth, Romsdalsmuseet

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305

Romsdalsmuseet overtar begge ankera fra Viking Sky


Stiftelsen Romsdalsmuseet overtar begge ankra fra det mye omtalte cruiseskipet Viking Sky, som var nær ved å havarere utenfor Hustadvika 23. mars 2019. Det ene ankeret har allerede ligget i Bud en stund, nå har også det andre ankeret kommet til Bud Kystmuseum. Dette har skjedd på bakgrunn av et lokalt initiativ fra innehaver av Bryggjen i Bud, John Einar Solheim og en lokal ildsjel for prosjektet, Lars Kvadsheim. Det ble opprettet kontakt med Romsdalsmuseet som nå formelt har fått eierskap til ankera og planlegger å formidle den dramatiske historien rundt ankra ved sin avdeling Bud Kystmuseum.

Bildet til venstre viser museumsdirektør Hans-Olav Solli og avdelingsleder ved Bud Kystmuseum, Haraldr Bjellvåg, ved det sist ankomne ankeret fra Viking Sky. Dette ankeret ble revet tvert av under den dramatiske hendelsen 23. mars 2019.

-  Vi er veldig glad for det initiativet som er tatt og for at museet har blitt eier av ankra, sier Hans-Olav Solli og legger til at det er helt naturlig at historien om ankeret formidles ved Bud Kystmuseum sammen med andre historier knyttet til det farlige havstykket over Hustadvika, blant annet Rokta-forliset.

-  Båtens anker var et sentralt element i dramaet som utspilte seg 23. mars 2019. Det hindret skipet fra å grunnstøte i påvente av at man fikk i gang igjen motorene, sier Haraldr Bjellvåg ved Bud Kystmuseum og røper at en egen skjermløsning inngår i hans planer for å formidle dette ved museet.

Lars Kvadsheim til venstre og John Einar Solheim stående på ankeret.

Lars Kvadsheim til venstre og John Einar Solheim stående på ankeret. Haraldr Bjellvåg og Hans-Olav Solli til høyre på bildet.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305.

Guri Kaurstad Skrove er ansatt som leder av Fred Kavli Kunnskapssenter

PRESSEMELDING 26.03.2021:

Guri Kaurstad Skrove er ansatt som leder av Fred Kavli Kunnskapssenter

Guri Kaurstad Skrove signerte kontrakt på Krona 26.03.2021

Det er Guri Kaurstad Skrove som får oppdraget med å lede Fred Kavli Kunnskapssenter ved Kavli Moen Gard i Eresfjord. Kaurstad Skrove er 37 år og kommer opprinnelig fra Ringebu, men har de siste ti årene bodd i Molde. Hennes nåværende stilling er som forskningsleder for faggruppen Samfunn ved Møreforskning. Hun har en bred yrkeserfaring fra akademia, blant annet som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Kaurstad Skrove har mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU og doktorgrad i molekylær medisin ved medisinsk fakultet, NTNU.  Hun står som forfatter og medforfatter av en rekke vitenskapelige artikler, bøker og rapporter. Kaurstad Skrove er lidenskapelig opptatt av friluftsluftsliv og i særdeleshet klatring.

- Guri Kaurstad Skrove har en perfekt bakgrunn med erfaringer og interesser som går hånd i hanske i forhold til det vi ønsker å oppnå med vår nye avdeling Fred Kavli Kunnskapssenter i Eresfjord, sier museumsdirektør ved Romsdalsmuseet, Hans-Olav Solli.

Utgangspunktet for ansettelsen av Guri Kaurstad Skrove som leder for Fred Kavli Kunnskapssenter, er avtalen som Romsdalsmuseet undertegnet 17/12-20 med The Kavli Foundation i California. Avtalen innebærer at Romsdalsmuseet fra 1/1-21 overtok driften av Kavli Moen Gard i Eresfjord for etablering av Fred Kavli Kunnskapssenter. Senteret skal i størst mulig grad drives i Fred Kavlis ånd og bevirke til nysgjerrighet, interesse og lidenskap for forskning og vitenskap. Det vil være et naturlig fokus på de tre områdene Fred Kavli utpekte som sine hovedmål; nanovitenskap, astrofysikk og hjerneforskning, men  her vil også innovasjon og forskning innenfor andre områder få plass. Romsdalsmuseet går med satsingen på Fred Kavli Kunnskapssenter nye veier med sitt samfunnsoppdrag. Samtidig ses virket i Eresfjord også på i et tradisjonelt kulturhistorisk perspektiv, da med fokus på innovasjons- og entreprenørskapshistorie i Romsdal. Romsdalsmuseet ser synergieffekter mellom driften av kunnskapssenteret i Eresfjord og Nesset Prestegard som undergår en storstilt restaurering planlagt ferdigstilt våren 2022.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305.

Foto: Eldbjørg Lamvik. Guri Kaurstad Skrove signerte kontrakt på Krona 26.03.2021.

Romsdalsmuseet og The Kavli Foundation i California signerte samarbeidsavtale

Romsdalsmuseet og The Kavli Foundation samarbeider om å utvikle Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter i Eresfjord, Norge. 

Kavli Foundation og Romsdalsmuseet formaliserte i dag samarbeidet om å utvikle Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter i Eresfjord, Norge. I en virtuell seremoni 17. desember 2020 undertegnet de to organisasjonene en avtale om at Romsdalsmuseet skal drive og administrere det kommende senteret på vegne av den amerikansk-baserte The Kavli Foundation.

Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter (tidligere Kavli Moen Gard) er familiegården og fødestedet til Fred Kavli, en norsk-amerikansk, fysiker, gründer og grunnlegger av The Kavli Foundation. I tråd med hans verdier og ønsker er Fred Kavli kunnskapssenters visjon å pleie nysgjerrighet og lidenskap for vitenskap i det lokale, nasjonale og internasjonale samfunnet, og å fremme bevissthet om kulturarven Fred Kavli og andre fra denne regionen i Norge har bidratt til i samfunnet.

Fra Los Angeles, deltok Robert W. Conn, president og administrerende direktør i The Kavli Foundation virtuelt, for å feire denne viktige anledningen sammen med styreleder for Romsdalsmuseet, Anders Talleraas, samt kolleger og innbedte gjester ved museets hovedkvarter i Molde.

«Fred Kavli hadde en dyp forståelse for vitenskap og natur, og tilskrev sin kjærlighet for disse to områdene til stedet der han vokste opp i Norge. Så det er passende at Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter er etablert på familiens gård og tar utgangspunkt i oppdraget til stiftelsen han opprettet for 20 år siden: å fremme vitenskap til fordel for menneskeheten», sa Bob Conn. «Som vår partner for Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter, bringer Romsdalsmuseet med seg komplementær kunnskap om kultur og kulturhistorie og en årelang erfaring med vellykkede programmer som vil bringe vitenskap og samfunn sammen. Gjennom deres ledelse tror vi senteret vil ha stor betydning lokalt og internasjonalt.»

Programmene og aktivitetene som tilbys ved Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter vil sette søkelys på vitenskap, utdanning, innovasjon og entreprenørskap. Senterets tilbud vil være skreddersydd for forskere, lærere, studenter, kulturarbeidere og det vitenskapelig interesserte publikum.

Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter åpner offisielt i 2021, og tilbyr foruten et tilrettelagt tilbud for målgruppene, moderne konferansesal, møterom og spise- og overnattingstilbud. Senteret ligger en times kjøretur fra Molde, Norge. Det vil også omfatte fasiliteter for vitenskapelige og forskningsbaserte utstillinger og aktiviteter, som integrerer lokale kulturelle, historiske og naturbaserte tilbud.

Fra Romsdalsmuseet i Molde kommenterte styreleder for Romsdalsmuseet, Anders Talleraas, samarbeidet på vegne av museet:

«Jeg vil uttrykke stor glede og stolthet når vi nå kan formalisere og feire partnerskapet mellom Kavli-stiftelsen og Romsdalsmuseet. Dette har vært et veldig fruktbart samarbeid, drevet av optimisme og entusiasme fra begge sider.

Samarbeidet vårt gir spennende nye muligheter for Romsdalsmuseet. Vi ser frem til å utvikle Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter i nært samarbeid med The Kavli Foundation. Og vi takker for tilliten stiftelsen har vist Romsdalsmuseet gjennom denne operasjonelle avtalen.»

Om Fred Kavli Science Center Partnere

Kavli Foundation, med hovedkontor i Los Angeles, California, er dedikert til å fremme vitenskap til fordel for menneskeheten, fremme offentlig forståelse av vitenskapelig forskning og støtte forskere og deres arbeid. Stiftelsens oppdrag er iverksatt gjennom et internasjonalt program av Kavli forskningsinstitutter, initiativer og symposier innen astrofysikk, nanovitenskap, nevrovitenskap og teoretisk fysikk, samt den toårig tildelte Kavli-prisen og et program for vitenskap som engasjerer det interesserte publikum.

Stiftelsen eier Fred Kavli Center/Fred Kavli kunnskapssenter (tidligere Kavli Moen Gard) i Eresfjord, Norge. Dette er familiegården og fødestedet til grunnleggeren Fred Kavli.

 

Romsdalsmuseet, formelt registrert som stiftelse i Norge, har som oppdrag å samle, dokumentere, bevare, forske, utvikle og formidle kunnskap om materiell og ikke-materiell kulturarv og kulturhistorie i Romsdalsregionen, med vekt på barn og unge mennesker. Romsdalsmuseet samarbeider med og knytter nettverk med andre som driver kulturell aktivitet i samfunnet. Romsdalsmuseet driver og er ansvarlig for programmer på en rekke avdelinger i regionen.

Ny direktør for Romsdalsmuseet

Hans-Olav Solli blir ny direktør for Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet sendte 30.09.2020 ut pressemelding om at Hans-Olav Solli er tilsett som ny direktør frå og med 01.01.2021.

Hans-Olav Solli har vore festivalsjef i Moldejazz dei siste seks åra og marknads- og sponsorsjef før det.

Velkomen til oss, Hans-Olav!

Artikkel i RB: Her er den nye direktøren for Romsdalsmuseet

Krona 5 år!

Styreleder i Stiftelsen Romsdalsmuseet, Anders Tallerås, har skrevet denne artikkelen om arbeidet med realisering av magasin- og administrasjonsbygget Krona som ble innviet 9. februar 2016.

Krona 5 år!

9. februar 2016 åpnet statsminister Erna Solberg Krona, det nye utstillings- og magasinbygget oppe på Romsdalsmuseet! Dette er nå 5 år siden, og det er tid for en liten oppsummering og se litt på hva fremtiden kan bringe.

Statsminister Erna Solberg under åpningen
Foto: Johnny Bratseth

Krona, dette nye hovedkvarteret til Romsdalsmuseet, ble et utrolig flott løft for museet som ble stiftet i 1912. Omsider hadde museet fått et sentralt bygg som det var en glede å invitere publikum inn i, med helårsdrift og der det var mye interessant kulturhistorie fra Romsdal å vise frem. Og det at bygget ble bygd i massivtre, og førte tradisjonen med byggverk i tre videre, var et viktig element som preger bygget i dag, og som bidrar til at det er godt å komme på besøk i Krona.

Forhistorien

Starten på denne siste delen av historien som førte frem til åpningen av Krona, skjedde i 2006. Da lyste Romsdalsmuseet ut en arkitektkonkurranse for det som skulle bli vårt nye utstillings- og magasinbygg på Romsdalsmuseet.

Vi fikk inn 5 reelle forslag til løsning. Juryen for denne konkurransen kom enstemmig frem til at forslaget «Krona på Verket» fra arkitektfirmaet Ramstad i Oslo var den klare vinner av konkurransen. Arealmessig var den mest kompakt med sine 3 500 kvadratmeter, men du verden for et signalbygg dette kunne bli!

Etter denne konklusjonen, startet arbeidet med forprosjektet. Men etter at Romsdalsmuseet hadde finansiert arkitektkonkurransen selv, måtte vi ha finansiell hjelp. Der stilte Molde Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune opp med innskutt aksjekapital i vårt datterselskap Romsdalsmuseet Eiendom AS med NOK 2,5 mill hver. Dette var meget viktig, og gjorde at museet hadde et byggeklart prosjekt når vi skulle ut til diverse myndigheter for å få dette finansiert. Det hører også med til historien at disse NOK 5 mill ble tilbakebetalt da Krona sto ferdig!

Kostnadsrammen vi utarbeidet endte på NOK 145,5 millioner, et enormt beløp for et lite museum.

Finansieringen

Dette var en krevende prosess, men kort fortalt møtte vi stor velvilje fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, fra GassROR og fra alle Romsdalskommunene bortsett fra Vestnes.

Mest krevende var Staten og Kulturdepartementet. Der hadde vi mange møter, og noen tilbakeslag på våre iherdige forsøk. Men jubelen sto i taket da nylig avgått kulturminister Anniken Huitfeldt møtte opp på Romsdalsmuseet den 2. oktober 2012 med en hyggelig lekkasje fra det kommende statsbudsjett. Hun sa da at Romsdalsmuseet ville få NOK 4 mill som en startbevilgning fra staten til vårt nybygg!!! Da var det meste klart for å starte opp med byggingen. Og senere Kulturministre fulgte opp, slik at i løpet av 2017 hadde vi fått hele pakken på NOK 48,5 mill fra Staten.

Det som også var meget positivt i denne prosessen, var den brede politiske enigheten om dette prosjektet i alle fora, fra kommunestyrene, via fylkestinget til Stortinget. Dette var både viktig og nødvendig for å løfte et såpass stort prosjekt.

Byggingen

Byggingen av prosjektet skulle vise seg å by på betydelige utfordringer. Arkitekten så for seg mange løsninger som var nokså komplisert å bygge i praksis. Derfor valgte Romsdalsmuseet som byggherre ikke totalentreprise, men valgte å dele opp prosjektet i delentrepriser. Dette gir et vesentlig større ansvar for byggherren, men gir samtidig muligheter til å være mere på i byggeprosjektet og styre økonomien bedre. Med Røberg Bygg AS som hovedaktør for selve bygget, og mange lokale leverandører på delentreprisene, viste det seg å gå rimelig greit.

Foto: Johnny Bratseth
Foto: Johnny Bratseth

Det er hyggelig for oss som sto i spissen for hele prosjektet, å kunne slå fast at bygget ble reist innenfor budsjett!

Det tok 10 år fra Romsdalsmuseet startet arkitektkonkurransen til nybygget Krona ble offisielt åpnet. Det er lenge, men med så komplisert finansiering og bygging er det ikke urimelig lang tid.

Erfaringen etter 5 år

Fra Romsdalsmuseets side er vi veldig fornøyd etter de første 5 årene med drift av Krona. Publikum både her i Romsdal og besøkende til regionen har tatt imot invitasjonene til å besøke Krona og hele Romsdalsmuseet, og på disse 5 årene har Romsdalsmuseet total sett hatt rundt 450 000 besøkende. Hadde det ikke vært for Koronaen, ville vi rundet en halv million besøkende på 5 år. Dette er over    50 % økning i forhold til nivået før Krona!

Jeg tolker dette slik at publikum har tatt meget godt imot Krona. Romsdalsmuseets signalbygg har fått den betydningen som vi trodde da vi arbeidet med å få reist nybygget. Faste og skiftende utstillinger, auditoriet med diverse arrangementer og en bunadsavdeling med kjempeflott utstilling, alt ligger der for bruk av alle som vil komme for å se og oppleve.

Spesielt er vi opptatt av at du som Romsdaling skal finne veien til dette hovedkvarteret til det regionale museet for Romsdal, hvor enhver kan finne temaer fra sitt nærområde.

Og ikke minst har vi nå en flott arena å ta imot våre ungdommer på, hvor de i flotte omgivelser kan lære noe om vår felles historie.

Spesielt vil jeg peke på det som de færreste ser, nemlig magasinene i underetasjen, som sørger for at vi kan ta skikkelig vare på historiske ting, foto og diverse arkiv fra hele Romsdal på en best mulig måte.

Gjenstandssamlinga
Foto: Johnny Bratseth

Vi kan sikkert gjøre mer for å bidra til at besøkende fra hele Romsdal kan finne veien til Krona når de tar turen til Molde. Jeg er sikker på at Romsdalsmuseet og besøk der kan bidra til å styrke identitet og kunnskap om historien på en god måte.

Og selv om Krona er flott og sentral nå i Romsdalsmuseet, så skal vi ikke glemme at vi er i ferd med å utvikle bygdemuseet på Museet. Det skjer mye fornyelse ute i Bud på Bud Kystmuseum. Nesset Prestegård er under innvendig renovasjon etter at vi er ferdig utvendig, og vi har tatt over driften av Fred Kavli Kunnskapssenter inne i Eresfjorden.

Takket være Krona er museet bedre i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag, det gir bedre tilbud og service til publikum.

Som ønsket har også byggets arkitektur og materialbruk vakt stor oppmerksomhet. Krona er nominert til flere nasjonale og internasjonale arkitektpriser, blant andre som en av tre kandidater til «Årets trehusbyggeri 2016». Bygget ble i 2017 i konkurranse styrt av Architizer valgt til «Beste museumsbygg 2017» i verden.

Fremtiden

I disse Koronatider er det vanskelig å spå om hvordan fremtiden vil bli. Men vi på Romsdalsmuseet er optimister. Våre dyktige medarbeidere har også gjennom det året pandemien har vart, maktet å holde Krona åpen og tilgjengelig i store deler av året. Og vi tar sikte på god og ekspansiv drift når reguleringene tar slutt. Det blir vel som min bestemor sa, da hun for første gang som 90 åring var oppe i fly: Det viste seg at over skyen er himmelen alltid blå!

Og som de optimistene vi er i Romsdalsmuseet, er vi overbevist om at museet med Krona i spissen kan være en attraktiv møteplass for både Romsdalinger og besøkende i mange, mange år fremover. Velkommen skal dere være!   

Anders Talleraas - styreleder

Foto: Johnny Bratseth