Skole- og barnehagetjenester

Romsdalsmuseet: ett sted å være, ett sted å lære!
V kan tilby en rekke forskjellige temaer som formidler vår kulturhistorie på en morsom og lærerik måte. Alle Romsdalskommunene har dessuten en avtale med Romsdalsmuseet der grunnskolen og barnehagene har gratis formidling på alle våre avdelinger.

 

Ved å bruke husene og utstillingene på museet kan vi gi elevene en opplevelse de ikke kan få i ett klasserom eller gymsal. 

Vi kan gi elevene gode opplevelser som er med på å gi kunnskap. Vi øsnker å gi barna en kjennskap til vår felles nære historie som er med på å si noe om hvem vi er. Og kjennskap til museets funksjon og brukermulighet. Hit kan alle, skoleklasser og barnehager, komme. Museet er ett sted å være, ett sted å lære. De kan få ett opplegg rundt ulike tema med museumspedagogen, eller de kan komme og oppleve på egenhånd.

Bestillingene gjøres nå på nett, på museets hjemmeside. Der legges det ut opplegg som skoler og barnehager kan melde seg på med å booke online.

Vi har også tilbud innenfor den kulturelle skolesekken. Både innen den fylkeskommunale og den lokale laugsordninga. 


 

Informasjon

Kontakt
Romsdalsmuseet
Tlf.: 71 20 24 60
 
Kontakt vår museumspedagog:
Birgitte Nielsen
Tlf.: 922 81 249