Videregående skole

BESØK I KRONA OG TO AV DE GAMLE HUSA

ET FØRSTE BESØK PÅ MUSEET FOR ALLE I VIDEREGÅENDE SKOLE! 

Periode: frem til høstferien 2019

Tidsramme: 2 klokketimer

Lokasjon: Krona og Bygdemuseet i Molde

Kort om innhold:

  • Museumspedagogen vil ta imot klassen(-e) i vårt auditorium.
  • En bildeserie og fortellinger vil gi elevene et innblikk i vår lokale kulturhistorie.
  • Deretter besøker dere museets utstillinger samt to av de gamle husa (det eldste og det yngste).
  • Dersom dere skal spise matpakke her, eller dere ønsker å bestille lunsj i vår Kafe Mali, må dette avtales ved booking av tid.
  • Vi ønsker at dere booker opp mot 80 elever pr besøk.

 

Dette besøket vil gi et godt førstemøte med museet. Det er ønskelig at elevene har fått dette før dere bestiller andre foredrag.

TA KONTAKT PÅ EPOST FOR AVTALE AV TID.

 

 

ANDRE TILBUD:

 

BESØK I DE GAMLE HUSA

Periode: høsten 2019 (før frosten setter inn, da stenges husa)

Tidsramme: 60-90 min

Lokasjon: Bygdemuseet i Molde

Kort om innhold:

Velkommen til besøk i de gamle husa på bygdemuseet.

  • Vi har hus fra ulike tidsepoker, fra 1600 tallet og frem til 1900 tallet.
  • Vi kan tilpasse antall hus og tema etter gruppen og ønsker fra dere.
  • Museumsområdet er fint til å være på, spise matpakke og ha aktiviteter og leiker, så dere må gjerne tilbringe halve/hele skoledagen på vårt bygdemuseum.

FOREDRAG
Tittel: Stopleleivraket og Hollendertida i Romsdalen
 

Tematikk: Forlishistorie, marinarkeologi/kulturminnevern under vann

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: En gang på tidlig 1700-tall forliste en tømmerfrakter i den trange leden Stopleleia på Hustadvika. Trolig var det en såkalt Noordvarder-fluit som forliste, som er en fartøystype som ofte var å se langs kysten i denne perioden som ofte omtales som «Hollendertiden».   Restene etter forliset ble oppdaget i 1985, og vraket ble gravd ut som et samarbeidsprosjekt mellom Romsdalsmuseet, NTNU Vitenskapsmuseet og Molde Dykkeklubb. Med seg ned i dypet tok fartøyet store mengder med handelsvarer, og den arkeologiske undersøkelsen gir et kikkhull inn i perioden hva gjelder fartøyshistorie, til handel og ferdsel. Ikke minst er det et vitnesbyrd om en dramatisk hendelse som mange har opplevd i et av de mest forlisutsatte kyststrekkene i Norge.

Foredragsholder: David Berg Tuddenham, Museumsdirektør

 

FOREDRAG
Tittel: Verdens første aksjeselskap og Norges største gullfunn: forliset av Akerendam
 

Tematikk: Forlishistorie, marinarkeologi/kulturminnevern under vann

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen 

Kort om innhold: Funnet av den nederlandske østindiafareren «Akerendam» er kanskje det mest kjente vrakfunnet i Norge, og kjendis-statusen kom som følge av den store gull- og sølvbeholdningen som skipet hadde med seg. «Akerendam» tilhørte det Forente Østindiske Kompani, og den var påtenkt den nederlandske kolonien Batavia (dagens Djakarta). Så langt kom aldri «Akerendam». Etter å ha seilt ut fra havneøya Texel (en del av de Frisiske øyer), så kom skipet i havsnød ute i Atlanterhavet. «Akerendam» fikk et tragisk endelikt ved øya Runde den 8. mars 1725. I 1972 ble «Akerendam» gjenoppdaget, og det sies at dette funnet er årsaken til dagens vern av skipsfunn gjennom kulturminneloven. Men «Akerendam» er så mye mer enn et dramatisk forlis med store mengder metallverdier. Den tilhørte en organisasjon som regnes som verdens første aksjeselskap, etablert i 1602. Det forente østindiske kompaniet representerte også i sin virketid verdens største flåte med fartøy, og er et uttrykk for den dominansen som nederlenderne hadde som maritim supermakt. På mange måter er denne organisasjonen en forløper til dagens multinasjonale selskap. Historiene og innfallsvinklene som kan knyttes til denne virksomheten er mange, og menneskeskjebnene er ofte dramatiske. Ikke minst er handelen med Asia noe som fikk store ringvirkninger over hele Europa og ikke minst i Norge.

 

Foredragsholder: David Berg Tuddenham, Museumsdirektør

 

FOREDRAG
Tittel: «Norsk aborthistorie - Kvinneliv mellom dødsstraff og fri abort»
 

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold:

Dagens abortlovgivning bygger på flere hundre års historisk bakgrunn, og går hånd i hånd med kvinnefrigjøringen.

I et overordnet perspektiv møter vi de skiftene sosiale praksisene – og på et mikronivå enkeltkvinners skjebner.

Politiske utspill i dag utfordrer lovgivningen og holdningene – og gjør temaet dagsaktuelt.  

 

Foredragsholder: Hilde Stenmark Kvennes, formidlingsleder ved Romsdalsmuseet


 
FOREDRAG
Tittel: «Kulturlandskapet som historieforteller»


Tidsramme: 45 min

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: 

Fra tidenes morgen har kulturlandskapet utviklet seg i pakt med samfunnets utvikling. Noen menneskelige aktiviteter

setter langvarige spor i landskapet – andre fysiske vitnesbyrd forsvinner i takt med endringer i samfunnets behov.

Vi ser på hva som endrer landskapet over tid.  


Foredragsholder: Hilde Stenmark Kvennes, formidlingsleder ved Romsdalsmuseet

 

 

FOREDRAG
Tittel: Utgravning av skipsvrak på dypt vann: Fortid gjennom høyteknologi

Tematikk: Forlishistorie, marinarkeologi/kulturminnevern under vann

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: I forbindelse med ilandføringen av gass fra Ormen Lange feltet til Nyhavna på Gossen, så ble det oppdaget et tidlig 1800-talls forlis i ledningstraseen mellom Bud og Bjørnsund på 180 meters dyp. Da vraket kom i konflikt med tiltaket, og det ikke var mulig å foreta endring av gassledningstraseene, så ble det foretatt en utgravning av dette skipet.  Skipet gikk trolig ned en gang i Napoleonkrigstiden, en epoke hvor kysten var i alarmberedskap. Slik sett er det bemerkelsesverdig at dette skipet gikk ned mellom to tett befolkede samfunn, uten at noen var vitne til hendelsen. I en marinarkeologisk sammenheng er den også bemerkelsesverdig, og da spesielt med tanke på metodene som ble brukt for å grave den ut. Gravningen ble utført på midten av 2000-tallet i regi av NTNU, og regnes fremdeles som den mest avanserte arkeologiske utgravningen som er utført på dypt vann. Foredraget går tettere inn på hvordan vraket ble oppdaget og undersøkt, og hvilket bilde man fikk av hendelsen etter undersøkelsen.

 

Foredragsholder: David Berg Tuddenham, Museumsdirektør

 

 

FOREDRAG
Tittel: Havner i Romsdal
 

Tematikk: Forlishistorie, marinarkeologi/kulturminnevern under vann

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: Foruten skipsvrak, så er ofte havner i søkelyset til marinarkeologer. Havner i Romsdalen er et lite forskningsprosjekt, som tar sikte på å kartlegge havnene i Romsdalen gjennom skriftlige kilder, samt å følge dem opp med enkle undersøkelser over og under vann i samarbeid med frivillige. Dagens kulturminnevern under vann er profesjonalisert, hvor det blant annet kreves yrkesdykkersertifisering for å kunne delta på arkeologiske registreringer og utgravninger under vann. Dette står i motsetning til den tidligste marinarkeologien, hvor det var de frivillige sportsdykkerne som utgjorde ryggraden i kulturminnevernet under vann. Foredraget tar et historisk tilbakeblikk på marinarkeologien under vann, og argumenterer for at frivillige sportsdykkere fremdeles kan gjøre en viktig jobb for kulturminnevernet i samarbeid med museer og forvaltningsmyndighetene. Foredraget presenter også smakebiter på hva havner kan gjemme av kulturhistorie. På mange måter kan en havn betraktes som et materielt bibliotek, men fullstendig uten intensjon eller sortering. Av den grunn kan de også være viktige korrektiv til skriftlige kilder. Et eksempel er tuskhandel. Dette var ikke lov å gjøre, men ble likevel utført i stor skala direkte fra fartøy. Restene etter denne aktiviteten finner vi i dag igjen på sjøbunnen.

 

Foredragsholder: David Berg Tuddenham, Museumsdirektør

 
 

 

 

FOREDRAG
Tittel: «Husmor – en utdanning og et yrke»


Tidsramme: 45 min

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: 

Med utgangspunkt i husmor-utdanningen i Norge og i regionen, ser vi nærmere på et utdanningstilbud som

i en lang periode var en av få muligheter for kvinner for å skaffe seg faglig bakgrunn. Vi følger faget fra starten

på midten av 1800-tallet og fram til dagens etterfølgere innenfor videregående skole. Et stykke kvinnehistorie.

 

Foredragsholder: Hilde Stenmark Kvennes, formidlingsleder ved Romsdalsmuseet

 

FOREDRAG
Tittel: «Hjemmeproduksjon av klær i eldre tider»

Tidsramme: 45 min

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: 

Dagens forbruksvaner var utenkelige bare for noen få tiår siden. Vi ser nærmere på hva som var vanlig å produsere

hjemme på gården med utgangspunkt i ulla som en av de viktigste råvarene.

 

Foredragsholder: Hilde Stenmark Kvennes, formidlingsleder ved Romsdalsmuseet

 

FOREDRAG
Tittel: «Gjenreisningsbyen – Molde siste 150 år» 

Tidsramme: 45 min

Lokasjon:  Krona / Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: 

Fra bybrannen og bombingen av byen ved krigsutbruddet i 1940 har Molde forandret seg mye som by. Hvordan så

det ut i byen den gang, og hva skjedde underveis fram til dagens bybilde.


Foredragsholder: Hilde Stenmark Kvennes, formidlingsleder ved Romsdalsmuseet

 

FOREDRAG

Tittel: Bjørnson i litteraturen.

Tema/Emne: Frå nasjonalromantikken til realismen.

Tidsramme: 40 minutt

Lokasjon: Kor som helst, men gjerne med mulighet til å vise bilder/power point.

Kort om innhold: Bjørnstjerne Bjørnson vaks opp i Nesset og Molde, og vi ser mykje av barndomslandet særleg i den tidlege litteraturen.

Bjørnson var ein foregangsmann både med språket og innhaldet; han ville skrive eit nytt og betre Norge.

Foredragsholder: Bjørn Ølander.

 

FOREDRAG

Tittel: M/S FANEFJORD - EN POLARHISTORISK REISE FRA FUGLSET TIL ANTARKTIS

Tema: Moldes mest berømte skip Fanefjord ble brukt i verdenskjente polarekspedisjoner i Antarktis i 1930-årene.

Tidsramme: 45 minutter

Lokasjon: Krona eller ute på skoler

Kort om innhold:

Et av Moldes mest berømte skip ble brukt av den amerikanske oppdageren og rikmannen Lincoln Ellsworth på 1930-tallet. Ellsworth skulle bli den første som klarte å krysse Antarktis med fly og skipet Fanefjord ble kjøpt inn for å frakte ekspedisjonsfolka til og fra Antarktis i hele fire ekspedisjonsturer. Skipet som undervegs ble omdøpt til Wyatt Earp, stod flere ganger i fare for å bli nedskrudd i isen. Foredraget følger skipet fra det ble bygget på Bolsønes Verft på Fuglset til det ble gjenfunnet vrakrester fra det i 2009 på ei strand i Australia. Vi følger blant annet matros Magnus Johannessens dagbok og fotoalbum fra de to første ekspedisjonene.

Foredragsholder: Kenneth Staurset Fåne, konservator ved Romsdalsmuseet

 

FOREDRAG

Tittel: OPPLYSNINGSTIDA I ROMSDAL

Tema: Opplysningstida på siste halvdelen av 1700-tallet i Romsdal. 

Tidsramme: Foredraget varer ca 40 min, passer godt inn i historie og norskfaget.

Lokasjon: Dette foredraget holdes fortrinnsvis på Krona. Tidspunkt avtales ved forespørsel. 

Kort om innhold: 

Formidler: Formidler er Mads Langnes, historiker ved Romsdalsmuseet.

Informasjon

Kontakt:

Kontakt vår museumspedagog:
Birgitte Nielsen
Tlf.: 922 81 249
 

Kostnad:
Alt vi tilbyr er GRATIS for barnehager, grunnskoler og voksenopplæringen i Romsdalskommunene (Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset og Sandøy).

For skoler og barnehager utenfor Romsdalskommunene, samt alle videregående skoler koster det fra januar 2019  kr 50,- pr elev (gratis for lærere og assistenter).

 

Vi ber om at penger er ferdig innsamlet før ankomst og at betaling med kort/kontant gjøres samlet ved ankomst. Dersom betaling skal skje på faktura skal dette avtales i forkant.

 

Molde Videregående skole og Romsdal Videregående skole har egen prisavtale.