Om Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet er en kulturhistorisk, vitenskapelig institusjon med status som regionmuseum. Museet er organisert som en stiftelse. Museets virksomhet ledes av et styre og et årsmøte. Stiftelsen har forretningskontor i Molde. I tillegg til bygnings- og gjenstandssamlingene har museet eget bibliotek og lokalhistorisk arkiv. Museet driver en leikarring og har en bunadavdeling for produksjon av Romsdals-bunader.

Romsdalsmuseet er et regionmuseum for følgende kommuner: Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes.

Formålet er å eie og drive et museum for Romsdal. Museet skal samle inn, dokumentere, ta vare på og foreta faglige undersøkelser av bygninger, gjenstander og annet kilde- og tradisjonsmateriale, og ellers hva som finnes, som verneverdig, av lokalt - og kulturhistorisk kildemateriale innenfor virkeområdet. Resultatene skal formidles til publikum i form av bl. a. undervisning, publikasjoner, utstilinger og ved arrangement. I formidlingen skal det leggs vekt på regionens naturhistorie.

Museet skal yte museumsfaglige tjenester til og samarbeide med fylkeskommunen, kommunene, frivillige organisasjoner og privatpersoner innen rammen av personale og budsjett. Museet mottar offentlig støtte fra staten, fylkeskommunen, og fra kommunene Molde, Fræna, Aukra, Rauma og Nesset.

Styret ved Stiftelsen Romsdalsmuseet

Styreleder: Anders Talleraas
Nestleder: Ingrid Husøy Rimstad

Styremedlemmer:

Inge Sandnes  

Knut Lidvart Høgset                  

Turid L Øverås

Olaf Kolflåth - styremedlem fra Romsdalsmuseets Venner

Hilde Stenmark Kvennes - ansatterepresentant

Ansatte

 

Jarle Sanden
museumsdirektør
Telefon : 913 07 483
E-post : jarle@romsdalsmuseet.no
Mads Langnes
Konservator

Telefon 951 29 067
E-post: mads@romsdalsmuseet.no

Kenneth Staurset Fåne              Konservator

 Telefon: 99100837                                 E-post: kenneth@romsdalsmuseet.no

Signe Brunvoll                                          Butikk- og resepsjonsansvarlig/ Leikarringssekretær

Telefon: 900 72 892
E-post: signe@romsdalsmuseet.no

Jan Olav Szontheimer
Konservator

Telefon : 926 15 516
E-post: janolav@romsdalsmuseet.no

Tove Øyen
regnskapsfører / sekretær
Telefon : 996 28 178
E-post : tove@romsdalsmuseet.no
Lyder Hesthol
vedlikeholdsleder
Telefon : 916 93 038
E-post : lyder@romsdalsmuseet.no
Håkon Tofte
regionhåndverker
Telefon : 917 23 767
E-post : hakon@romsdalsmuseet.no
Øyvind H. Vestad
museumshåndverker / båtfører
Telefon: 995 49 894
E-post: vestad@romsdalsmuseet.no

Anne-Mari Kleppe/Bundasavdelingen, Bunadsleder

Julia Wachs/Bunadsavdelingen,                                Bunadstyilvirker

Telefon: 970 52 656                              E-post: annemari@romsdalsmuseet.no

 

Telefon: 970 52 656                                E-post: julia@romsdalsmuseet.no

 Johnny Bratseth                                      Fotograf/fototeknisk ansvarlig

Telefon: 918 003 02                                E-post: johnny@romsdalsmuseet.no

Haraldr Bjellvåg - Bud Museum
Formidler Bud Museum
Telefon : 915 10 526
E-post : haraldr@romsdalsmuseet.no
Gunn S. Haugland
museumsassistent
Telefon: 994 14 644
E-post: gunn@romsdalsmuseet.no
Hilde Stenmark Kvennes
formidlingsleder
Telefon :970 52 660
E-post: hilde@romsdalsmuseet.no
Birgitte Nielsen   
Museumspedagog 
Telefon; 922 81 249
E-post: birgitte@romsdalsmuseet.no

Bjørn Ølander   
Formidler Nesset prestegard

Hedvig Navelsaker                                                 Konservator NKF-N

 

Telefon: 414 18 816
e-post: bjorn@romsdalsmuseet.no

Telefon 970 52 665                                  E-post; hedvig@romsdalsmuseet.no

Informasjon

Romsdalsmuseet ble stiftet i 1912 som Romsdal Bygdemuseum. De første husene stod i Reknesparken, men etter at museet i 1927 kjøpte området bak Rekneshaugen startet utbyggingen for fullt. I 1928 ble museet åpnet for publikum. Midt inne på området ligger den gamle isdammen, tidligere brukt til isskjæring. Idag er den med på å skape et idyllisk miljø på Romsdalsmuseet.

Peter Tønder Solemdal (1876-1963) var Romsdalsmuseets grunnlegger og første bestyrer. Han var født i Molde, utdannet seg til møbelsnekker og grunnla Solemdals Møbelfabrikk i hjembyen. I 50 år arbeidet han for å bevare romsdalsk bygnings- og kulturhistorie. På museumsområdet står en byste av Peter Tønder Solemdal, laget av Steinar Sandvig.

1914 ble det første huset, Tresfjordstua, kjøpt, men det gikk 9 år før den ble satt opp på en foreløpig plass i Reknesparken. I 1927 ble den og Eidestua satt opp på det innkjøpte museumsområdet, og museet ble åpnet for offentligheten.

Under krigen ble tanken om egen avdeling for fiske og sjøbruk tatt opp, og i 1948 begynte arbeidet med en egen fiskeriavdeling på Hjertøya.

Ved 25 års jubileet skrev Peter Solemdal bl. a.:
"Museet skal være et tro billede av folket i Romsdal, som er kultivert - noe reservert, men hjertelig når man blir bedre kjendt. Det må derfor være sannferdigt og fri for enhver affektion.
Hvis det lykkes vil man få et sted hvor folket kan lære sin fortid å kjenne. Noget som er nødvendig hvis man ikke skal føle seg rotløs. Måtte det lykkes når noget skal flyttes fra de forskjellige bygder, å få med noget av den ånd som skapte disse ting, så det blir en levende del av folket.
"