Om Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet er en kulturhistorisk, vitenskapelig institusjon med status som regionmuseum. Museet er organisert som en stiftelse. Museets virksomhet ledes av et styre og et årsmøte. Stiftelsen har forretningskontor i Molde. I tillegg til bygnings- og gjenstandssamlingene har museet eget bibliotek og lokalhistorisk arkiv. Museet driver en leikarring og har en bunadavdeling for produksjon av Romsdals-bunader.

Romsdalsmuseet er et regionmuseum for følgende kommuner: Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes.

Formålet er å eie og drive et museum for Romsdal. Museet skal samle inn, dokumentere, ta vare på og foreta faglige undersøkelser av bygninger, gjenstander og annet kilde- og tradisjonsmateriale, og ellers hva som finnes, som verneverdig, av lokalt - og kulturhistorisk kildemateriale innenfor virkeområdet. Resultatene skal formidles til publikum i form av bl. a. undervisning, publikasjoner, utstilinger og ved arrangement. I formidlingen skal det leggs vekt på regionens naturhistorie.

Museet skal yte museumsfaglige tjenester til og samarbeide med fylkeskommunen, kommunene, frivillige organisasjoner og privatpersoner innen rammen av personale og budsjett. Museet mottar offentlig støtte fra staten, fylkeskommunen, og fra kommunene Molde, Fræna, Aukra, Rauma og Nesset.

Styret ved Stiftelsen Romsdalsmuseet

Styreleder: Anders Talleraas
Nestleder: Ingrid Husøy Rimstad

Styremedlemmer:

Inge Sandnes  

Knut Lidvart Høgset                  

Turid L Øverås

Olaf Kolflåth - styremedlem fra Romsdalsmuseets Venner

Hilde Stenmark Kvennes - ansatterepresentant

Ansatte

 

David Berg Tuddenham
Museumsdirektør

Telefon : 918 97 433
E-post : david@romsdalsmuseet.no

Mads Langnes
Konservator

Telefon 951 29 067
E-post: mads@romsdalsmuseet.no

Kenneth Staurset Fåne
Konservator

Telefon: 909 722 60
E-post: kenneth@romsdalsmuseet.no

Jan Olav Szontheimer
Konservator

Telefon: 926 15 516
E-post: janolav@romsdalsmuseet.no

Tove Øyen
Regnskapsfører / sekretær

Telefon : 996 28 178
E-post : tove@romsdalsmuseet.no

Lyder Hesthol
Vedlikeholdsleder

Telefon : 916 93 038
E-post : lyder@romsdalsmuseet.no

Håkon Tofte
Regionhåndverker

Telefon : 917 23 767
E-post : hakon@romsdalsmuseet.no

Øyvind H. Vestad
Museumshåndverker / båtfører

Telefon: 995 49 894
E-post: vestad@romsdalsmuseet.no

Anne-Mari Kleppe
Bunadsleder Bunad Verksted

Julia Wachs
Bunadstilvirker Bunad Verksted

Telefon: 970 52 656
E-post: annemari@romsdalsmuseet.no

Telefon: 970 52 656
E-post: julia@romsdalsmuseet.no

Johnny Bratseth
Fotograf / fototeknisk ansvarlig

Telefon: 918 003 02
E-post: johnny@romsdalsmuseet.no

Haraldr Bjellvåg
Formidler Bud Museum

Telefon : 915 10 526
E-post : haraldr@romsdalsmuseet.no

Gunn S. Haugland
Museumsassistent

Telefon: 994 14 644
E-post: gunn@romsdalsmuseet.no

Hilde Stenmark Kvennes
Formidlingsleder

Telefon :970 52 660
E-post: hilde@romsdalsmuseet.no

Birgitte Nielsen
Museumspedagog 

Telefon: 922 81 249
E-post: birgitte@romsdalsmuseet.no

Tone Folke-Olsen
Leikarringssekretær

Telefon: 71 20 24 60
E-post: tone@romsdalsmuseet.no

Eldbjørg Lamvik
Salgsleder butikk, resepsjon og kafé

Telefon: 909 65 610
E-post: eldbjorg@romsdalsmuseet.no

Bjørn Ølander   
Formidler Nesset prestegard

Telefon: 414 18 816
E-post: bjorn@romsdalsmuseet.no

Informasjon

Romsdalsmuseet ble stiftet i 1912 som Romsdal Bygdemuseum. De første husene stod i Reknesparken, men etter at museet i 1927 kjøpte området bak Rekneshaugen, startet utbyggingen for fullt. I 1928 ble museet åpnet for publikum. Midt inne på området ligger den gamle isdammen, tidligere brukt til isskjæring. I dag er den med på å skape et idyllisk miljø på Romsdalsmuseet.

Peter Tønder Solemdal (1876-1963) var Romsdalsmuseets grunnlegger og første bestyrer. Han var født i Molde, utdannet seg til møbelsnekker og grunnla Solemdals Møbelfabrikk i hjembyen. I 50 år arbeidet han for å bevare romsdalsk bygnings- og kulturhistorie. På museumsområdet står en byste av Peter Tønder Solemdal, laget av Steinar Sandvig.

1914 ble det første huset, Tresfjordstua, kjøpt, men det gikk 9 år før den ble satt opp på en foreløpig plass i Reknesparken. I 1927 ble den og Eidestua satt opp på det innkjøpte museumsområdet, og museet ble åpnet for offentligheten.

Under krigen ble tanken om egen avdeling for fiske og sjøbruk tatt opp, og i 1948 begynte arbeidet med en egen fiskeriavdeling på Hjertøya.

Ved 25 års jubileet skrev Peter Solemdal bl. a.:
"Museet skal være et tro billede av folket i Romsdal, som er kultivert - noe reservert, men hjertelig når man blir bedre kjendt. Det må derfor være sannferdigt og fri for enhver affektion.
Hvis det lykkes vil man få et sted hvor folket kan lære sin fortid å kjenne. Noget som er nødvendig hvis man ikke skal føle seg rotløs. Måtte det lykkes når noget skal flyttes fra de forskjellige bygder, å få med noget av den ånd som skapte disse ting, så det blir en levende del av folket.
"