Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

Kavli Moen Foundation/Kavli Moen Gard

Kavli Moen Foundation/Kavli Moen Gard er samarbeidspartner med Romsdalsmuseet, hvor Fred Kavlis virke formidles. Romsdalsmuseet deltar opp mot Kavli Moen Gard (KMG) som strategisk partner, og i det rådgivende prosjektforumet i planfasen.

Hjemmeside: https://kavlimoen.org/