DA KLOKKA KLANG

DA KLOKKA KLANG

Periode: 24 aug. 2020 - 31 mai 2021
Målgruppe: 4. trinn
Formidler: Birgitte Nielsen

"Da klokka klang" er et 2-timers verksted for 4.trinn.

Da klokka klang er et 2-timers verksted for 4.trinn.

Elevene får delta i en skoledag i gamledager. Rollespill og utkledning.


Lokasjon: Romsdalsmuseet i Molde.
Gjelder: alle kommuner i Romsdal.
Maks antall elever per verksted:

22 elever - gjerne færre, vi kan gjerne dele en klasse i to og kjøre opplegget før/etter lunsj.
Tid: høst eller vår 


Elevene får oppleve en "halv skoledag fra gamledager" på Romsdalsmuseets skole fra Vistdal, Myklebust gamle skole.

Elever kommer utkledd som skolebarn fra "gamledager".  Vi har klær til utlån til alle som ønsker det.

Manus for rollespill blir sendt til lærer i forkant.