EKSTRA TILBUD: TUR TIL VEØYA FOR 7.TRINN HØSTEN 2021

EKSTRA TILBUD: TUR TIL VEØYA FOR 7.TRINN HØSTEN 2021

Periode: 7 mai 2021 - 17 okt. 2021
Målgruppe: 7. trinn
Formidler: Kirka / Romsdalsmuseet

VI TILBYR TUR TIL VEØYA FOR 7.TRINN

Påmeldingsfrist: mandag 1.juni 2021

(Vi åpnet for påmelding 7.mai 2021.)

Lokasjon: Veøya
Gjelder: alle skoler i "gamle" Molde kommune
Maks antall elever per verksted: vi organiserer slik at det er ca. 100 elever pr dag.
Tid: det blir på høsten 2021

Arrangør: Kirka og Romsdalsmuseet

Innholdet vil være tilsvarende det vi har for 6.trinn: "Veøya - den hellige øya", men noe forenklet.

 

Verkstedet / dagen på Veøya:

  • En historisk opplevelse med ulike poster hvor formidlere fra museet vil gi opplevelser og levendegjøre historier rundt: slaget ved Sekken, bosetningen/byen og utgravinger/funn. Formidlerne kledd i vikingdrakter.
  • En aktivitet (som oftest pil- og bueskyting, men dette kan variere!)
  • Et møte med en formidler fra Kirka (ikke pilgrimsvandring).

 

PRIS:

  • Prisen på verkstedet er kr 0,-
  • Prisen på transport over fjorden (båt) må skolene betale. pris er foreløbig uvisst, vi jobber med å innhente tilbud nå.
  • Prisen på transport til og fra Nesjestranda = dette organiseres og betales fra den enkelte skole

 

ANNET:

  • Dette er et heldagsarrangement som krever at noen får en utvidet skoledag.
  • Vi vil gjennomføre disse besøkene før høstferien 2021. Datoer må vi komme tilbake til. 
  • Det er et krevende verksted mht formidlere, båt og pris, samt organisering.
  • Det er helt avgjørende at vi har god påmelding for å kunne gjennomføre.

 

Påmelding:

Send e-post til birgitte@romsdalsmuseet.no

Oppgi antall elever / voksene.