Havner i Romsdal

Havner i Romsdal

Periode: 2 sep. 2019 - 19 juni 2020
Formidler: David Berg Tuddenham

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: Foruten skipsvrak, så er ofte havner i søkelyset til marinarkeologer. Havner i Romsdalen er et lite forskningsprosjekt, som tar sikte på å kartlegge havnene i Romsdalen gjennom skriftlige kilder, samt å følge dem opp med enkle undersøkelser over og under vann i samarbeid med frivillige. Dagens kulturminnevern under vann er profesjonalisert, hvor det blant annet kreves yrkesdykkersertifisering for å kunne delta på arkeologiske registreringer og utgravninger under vann. Dette står i motsetning til den tidligste marinarkeologien, hvor det var de frivillige sportsdykkerne som utgjorde ryggraden i kulturminnevernet under vann. Foredraget tar et historisk tilbakeblikk på marinarkeologien under vann, og argumenterer for at frivillige sportsdykkere fremdeles kan gjøre en viktig jobb for kulturminnevernet i samarbeid med museer og forvaltningsmyndighetene. Foredraget presenter også smakebiter på hva havner kan gjemme av kulturhistorie. På mange måter kan en havn betraktes som et materielt bibliotek, men fullstendig uten intensjon eller sortering. Av den grunn kan de også være viktige korrektiv til skriftlige kilder. Et eksempel er tuskhandel. Dette var ikke lov å gjøre, men ble likevel utført i stor skala direkte fra fartøy. Restene etter denne aktiviteten finner vi i dag igjen på sjøbunnen.