Utgraving av skipsvrak på dypt vann: Fortid gjennom høyteknologi

Utgraving av skipsvrak på dypt vann: Fortid gjennom høyteknologi

Periode: 2 sep. 2019 - 19 juni 2020
Formidler: David Berg Tuddenham

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: I forbindelse med ilandføringen av gass fra Ormen Lange feltet til Nyhavna på Gossen, så ble det oppdaget et tidlig 1800-talls forlis i ledningstraseen mellom Bud og Bjørnsund på 180 meters dyp. Da vraket kom i konflikt med tiltaket, og det ikke var mulig å foreta endring av gassledningstraseene, så ble det foretatt en utgravning av dette skipet.  Skipet gikk trolig ned en gang i Napoleonkrigstiden, en epoke hvor kysten var i alarmberedskap. Slik sett er det bemerkelsesverdig at dette skipet gikk ned mellom to tett befolkede samfunn, uten at noen var vitne til hendelsen. I en marinarkeologisk sammenheng er den også bemerkelsesverdig, og da spesielt med tanke på metodene som ble brukt for å grave den ut. Gravningen ble utført på midten av 2000-tallet i regi av NTNU, og regnes fremdeles som den mest avanserte arkeologiske utgravningen som er utført på dypt vann. Foredraget går tettere inn på hvordan vraket ble oppdaget og undersøkt, og hvilket bilde man fikk av hendelsen etter undersøkelsen.