Verdens første aksjeselskap og Norges største gullfunn: Forliset av Akerendam

Verdens første aksjeselskap og Norges største gullfunn: Forliset av Akerendam

Periode: 2 sep. 2019 - 19 juni 2020
Målgruppe: Videregående
Formidler: David Berg Tuddenham

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen 

Kort om innhold: Funnet av den nederlandske østindiafareren «Akerendam» er kanskje det mest kjente vrakfunnet i Norge, og kjendis-statusen kom som følge av den store gull- og sølvbeholdningen som skipet hadde med seg. «Akerendam» tilhørte det Forente Østindiske Kompani, og den var påtenkt den nederlandske kolonien Batavia (dagens Djakarta). Så langt kom aldri «Akerendam». Etter å ha seilt ut fra havneøya Texel (en del av de Frisiske øyer), så kom skipet i havsnød ute i Atlanterhavet. «Akerendam» fikk et tragisk endelikt ved øya Runde den 8. mars 1725. I 1972 ble «Akerendam» gjenoppdaget, og det sies at dette funnet er årsaken til dagens vern av skipsfunn gjennom kulturminneloven. Men «Akerendam» er så mye mer enn et dramatisk forlis med store mengder metallverdier. Den tilhørte en organisasjon som regnes som verdens første aksjeselskap, etablert i 1602. Det forente østindiske kompaniet representerte også i sin virketid verdens største flåte med fartøy, og er et uttrykk for den dominansen som nederlenderne hadde som maritim supermakt. På mange måter er denne organisasjonen en forløper til dagens multinasjonale selskap. Historiene og innfallsvinklene som kan knyttes til denne virksomheten er mange, og menneskeskjebnene er ofte dramatiske. Ikke minst er handelen med Asia noe som fikk store ringvirkninger over hele Europa og ikke minst i Norge.