Fotograf Kirkhorn - fra glassnegativenes tid

Dato: 8. juni 2019 - 3. nov. 2019
Romsdalsmuseet

Fotograf Kirkhorn - fra glassnegativenes tid

Det er tatt et utvalg av bilder fra den tidlige perioden fra da Kirkhorn kom til byen i 1866 og fram til amatørfotografenes inntok på 1920-tallet. Målet har vært å lage en utstilling kun basert på de glassplatenegativene som finnes og krydre denne med gjenstander tilknyttet fotografet og fotografhåndverket. Det er gjort et forsøk på å vise et bredt spekter av motiver og som viser ferdighetene til fotografen. Stort sett har fotograf Kirkhorn hatt en tanke om å selge bilder og det er derfor lite bilder som dokumenterer samfunnet for dokumentasjonens skyld. De fleste bildene skulle kunne selges som postkort, eller at de var tatt på bestilling (for eksempel portrettbilder, eiendomsbilder). Fotografene vi har valgt å henge på veggene er fra Romsdal, mens man ellers i utstillingen vil kunne finne bilder fra andre steder.