The Kavli Foundation donerer Kavli Moen Gård til Romsdalsmuseet

Publisert: 16. nov. 2023
Sist endret: 16. nov. 2023

The Kavli Foundation donerer Kavli Moen Gård til Romsdalsmuseet

En enestående gave!

Det er en enestående gave Romsdalsmuseet mottar når amerikanske The Kavli Foundation ved årsskiftet donerer Fred Kavlis barndomshjem, Kavli Moen Gård, til museet. 

Kavli Moen Gård i Eresfjord er barndomshjemmet til gründeren, forretningsmannen og filantropen Fred Kavli, som emigrerte til USA etter endt studium i teoretisk fysikk ved NTNU (NTH) i 1955. I løpet av de fire siste tiårene av forrige århundre bygget han opp en større formue gjennom Kavlico Corporation, en ledende leverandør av sensorer til fly- og bilindustrien.

I år 2000 solgte han Kavlico og etablerte The Kavli Foundation, en stiftelse til fremme for forskning til beste for menneskeheten. Stiftelsens formål er å støtte grunnforskning innen astrofysikk, nanoteknologi, hjerneforskning og teoretisk fysikk, samt bidra til å styrke båndene mellom forskning og samfunnet, og belønne vitenskapelige fremskritt ved utdelingen av Kavli-prisen.

Som en del av sin virksomhet understøtter stiftelsen 20 institutter ved mange av de mest velrennomerte universitetene og forsknings-senterne i verden, blant andre Kavli-instituttet på NTNU. Kavli prisen deles ut hvert annet år i Oslo med Konge-familien, Kunnskapsdepartementet og Vitenskapsakademiet som deltagende partnere.

Før Fred Kavli døde i 2013 tok han over og gjennomførte en totalrenovering av sitt barndomshjem, Kavli Moen Gård i Eresfjord.

Siden starten av 2021 har Romsdalsmuseet etter avtale med The Kavli Foundation drevet «Fred Kavli Kunnskapssenter» på Kavli Moen Gård. Senteret har i Fred Kavlis ånd hatt fokus på entreprenørskap og forskning, blant annet ved å arrangere NTNU Kavli-instituttet sin sommerskole.

Etter overtagelsen ønsker Romsdalsmuseet å øke satsingen på entreprenørskapshistorie og -tenkning slik at senteret kan bli en «hub» for dette temaet. Fred Kavlis enestående liv og historie skal selvsagt formidles, det gjøres allerede ved en utstilling på stedet. Romsdalsmuseet ønsker i tillegg å formidle det kulturhistoriske bakteppet for sitt engasjement i dette. Gründerskap og innovasjon har en historie med røtter tilbake til opplysningstiden i Romsdals-regionen. I den sammenheng kan det nevnes at museet har er et pågående prosjekt med forskning på næringslivshistorie, støttet av Kulturdirektoratet. Museet ønsker også å videreutvikle eksisterende samarbeid med innovasjonsbedrifter som Protomore og utvikle nye tilsvarende samarbeid.

Det var i forbindelse med Kavlipris-utdelingen i 2022 at styret i The Kavli Foundation besøkte Kavli Moen Gård og ga signalet at de ønsket Romsdalsmuseet skulle ta over stedet. Sommeren 2023 ble det signert en avtale mellom The Kavli Foundation og museet, konsesjon er gitt og fra årsskiftet vil altså Romsdalsmuseet være eiere av stedet.

Romsdalsmuseets ledelse ønsker å takke The Kavli Foundation ved styreleder Rockell Hankin og president Cynthia Friend for et godt og fruktbart samarbeid gjennom de tre siste år og vil uttrykke dyp takknemlighet for den storslåtte gaven museet mottar ved donasjonen av Kavli Moen Gård.

- Denne donasjonen er en milepæl Romsdalsmuseets historie, heter det i en felles uttalelse fra styreleder Anders Talleraas og direktør Hans-Olav Solli.

Foto: fra venstre styreleder Anders Talleraas, kokk Bjørn Cameron Alexander, driftsansvarlig Marthe Steinsvoll og museumsdirektør Hans-Olav Solli.
Fotograf: Johnny Bratseth, Romsdalsmuseet.