Konfeksjonsmuseet

Kontakt oss

Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Bestilling

Bestillinger til tlf.: 71 22 57 80/71 20 24 60 eller post@romsdalsmuseet.no

Åpningstider

1. juli - 31. juli
Tirsdag - søndag kl. 12.00–15.00.
Mandager stengt. 

Priser 2019

Voksen: 110,-
Pensjonister/studenter: 90,-
Barn 6-15 år: 50,-
Barn under 6 år i følge med voksen: gratis
Grunnskoleelever i Romsdal: gratis. Se egen info om skole og barnehagetilbud med online booking.
Videregående og skoler utenfor Romsdal: 50,-
Grupper over 30 personer: 90,-

Full pris utenom sesong og åpningstid for alle avdelinger unntatt Krona, som har sesong hele året.

Norsk konfeksjonsindustris historie

Konfeksjonsmuseet er resultat av samarbeid mellom Norsk Kulturråd, Riksantikvaren, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rauma kommune og lokalt initiativ. Museet gir et bilde av konfeksjonshistorien i Romsdal, men skal også gi kunnskap om norsk konfeksjonsindustris historie, og plassere Romsdal inn i denne sammenheng.

I Isfjorden sto "konfeksjonens vogge" blir det sagt. Der ble det drevet med ferdigproduksjon av klær allerede i 1860-årene, noe som var helt uvanlig på den tida. Markedet for ferdigklær var lite, og bare enkelte skredderbedrifter i de største byene hadde så smått begynt med oppsying. Oppmerksomheten ble rettet mot fiskeværene nordover kysten. Under de store fiskeriene var det store mengder fiskere som kunne ha bra med penger. Dette ble et nytt marked for handelen med ferdigproduserte klær og sko. Nordlandshandelen, som den etter hvert ble kalt, la grunnlaget for en eventyrlig utvikling av konfeksjonsindustrien i romsdalsbygdene. Det ble også meget viktig i landssammenheng. I 1930-årene måtte fabrikkene ellers i landet innskrenke. 

Norges kleskammer

Romsdalsbygdene derimot, begynte å ta imot leiesøm fra store klesgrossister og forretningsfolk i byene. Romsdal ble kalt "Norges kleskammer", en posisjon som holdt seg i flere tiår. Som eksempel arbeidet hele 55% av de yrkesaktive i Isfjorden i konfeksjon omkring 1950. For å dekke etterspørselen etter arbeidskraft måtte det årlig "importeres" ca. 100 syjenter bare til Isfjorden.

Perioden fra krigen og fram til ca. 1960 var gullalderen til konfeksjonsnæringa i Romsdal. Oddfred Tokles konfeksjonsfabrikk var i drift fra 1938 til 1982. Huset er bygd med tilskjæreri i kjelleren, sysal i første etasje, leilighet for fabrikkeieren med familie i andre etasje og hybler for ansatte på loftet.

Edmund Søvik har forfattet boka "Konfeksjonens vogge og Norges kleskammer : 130 år med konfeksjon i Isfjorden og Romsdal". Denne finner du nå kun digitalt - på Nasjonalbibliotekets Bokhylla.no. Her er link;

Konfeksjonens vogge og Norges kleskammer