Les i Årbøkene

Les i alle våre årbøker her

Romsdalsmuseet har gitt ut årbøker heilt frå 1935.

Årbøkene inneheld artiklar skrive av museet sine egne tilsette og av eksterne forfattarar, både amatørhistorikarar og fagfolk frå andre museum og universitets- og høgskulesektoren. Nokre av bøkene er temabøker, andre har eit variert innhald av lokal- og kulturhistorisk stoff. I tillegg blir museet sine eigne årsmeldingar trykt i årbøkene.

Du finn alle årbøkene digitalt tilgjengeleg her: