Bygdesamlingen

Bygde- og bysamlingen i Molde ble åpnet for publikum i 1928. Da hadde museet, som ble etablert i 1912, ervervet seg eget museumsområde og de første husene i bygdesamlingen var på plass.

Samlingen ligger sentralt i Molde. Det består av ca 35 hus, som viser romsdalsk byggeskikk og levesett fra 1600- til 1900-tallet. Husene er samlet inn fra museets begynnelse i 1912.

Området består av flere tun, som for eksempel Hammervolltunet og Eidetunet. Det er også samlet en del seterhus i et eget setermiljø. Området rommer dessuten en idyllisk andedam og en sceneplass som blant annet brukes under Molde Internasjonale Jazzfestival.

Av husene som inngår i omvisningen kan nevnes; Tresfjordstua, Holtstua, Hammervollstua, Eidestua, Pålgarden og Erikgarden.

Selskapslokalene Kyllingstua og Gildehallen leies ut til forskjelligetilstelninger, og Kapellet brukes flittig til vielser i sommerhalvåret.