Norges kleskammer

Romsdalsbygdene derimot, begynte å ta imot leiesøm fra store klesgrossister og forretningsfolk i byene. Romsdal ble kalt "Norges kleskammer", en posisjon som holdt seg i flere tiår. Som eksempel arbeidet hele 55% av de yrkesaktive i Isfjorden i konfeksjon omkring 1950. For å dekke etterspørselen etter arbeidskraft måtte det årlig "importeres" ca. 100 syjenter bare til Isfjorden.

Perioden fra krigen og fram til ca. 1960 var gullalderen til konfeksjonsnæringa i Romsdal. Oddfred Tokles konfeksjonsfabrikk var i drift fra 1938 til 1982. Huset er bygd med tilskjæreri i kjelleren, sysal i første etasje, leilighet for fabrikkeieren med familie i andre etasje og hybler for ansatte på loftet.

Edmund Søvik har forfattet boka "Konfeksjonens vogge og Norges kleskammer : 130 år med konfeksjon i Isfjorden og Romsdal". Denne finner du nå kun digitalt - på Nasjonalbibliotekets Bokhylla.no. Her er link;

Konfeksjonens vogge og Norges kleskammer