Forebyggende konservering

Forebyggende konservering handler på mange måter om vedlikehold og ettersyn. Det gjelder å holde det rent og ryddig, å skjerme for lys og å tette bygg. På denne måten kan man hindre skader før de oppstår. I tillegg vil forebyggende konservering kunne begrense pågående nedbrytningsprosesser. I motsetning til aktiv konservering, som innebærer et direkte inngrep i en gjenstands tilstand, innebærer forebyggende konservering inngrep i omgivelsene rundt. Dette kan dreie seg om element som lys, fuktighet og temperatur. Forebyggende tiltak vil være å foretrekke framfor direkte behandling.

Forebyggende konservering: 
”(…) en viktig del av museets planarbeid og samlingsforvaltning. Enhver museumsmedarbeider har et betydelig ansvar for å opprette og vedlikeholde et beskyttende miljø for samlingene som er i hans eller hennes varetekt, enten disse befinner seg under lagring, på utstilling eller i transitt”. International Council of Museums, ICOM.  

Lys 
– skjerm gjenstander mot direkte sollys. Unngå å belyse gjenstander utenom åpningstider. Papir, tre og tekstil er mer lysømfintlig enn metall, stein og glass. 

Relativ fuktighet (RF)
– de fleste gjenstander vil tåle et RF nivå på 40-55 %. Metaller og foto bør oppbevares  ved tørrere forhold.  

Temperatur 
– de fleste gjenstander kan oppbevares ved 18-20 °C. Foto, metall, skinn, pels og lær bør ha det kaldere.  

Skadedyr/insekter 
– forebyggende tiltak er avgjørende: tetting av bygg, renhold og ettersyn.     

Renhold/ettersyn 
– reduserer sjansene for  skadedyrsangrep og andre skader

Les mer om forebyggende konservering her på undersidene. 

Kilder som er brukt i de påfølgende sidene: 

Vingelsgaard, Røsaker og Hernes, 1998, Ta vare på gjenstandene!, Norsk museumsutvikling.   

Åkerlund, Monika, 1991, Ängrar – finns dom…? Om skadeinsekter i museer och magasin, Svenska museiföreningen.

Pinniger, D., 2001, Pest Management in Museums, Archives and Historic Houses, Archetype. 

Folkehelseinstituttets nettside – http://www.fhi.no/ 

De Haan, Barbara, Samlingsforvaltningsplan for Vest-Agder-museet, Vest-Agder-museet.

Informasjon:

Vi er først og fremst regionsansvarlige for konservering med fylkesansvar for musea i Møre og Romsdal som fremste faginstans på området. Det er mulig å kontakte oss for råd og veiledning og i enkelte tilfeller kan vi påta oss konserveringsoppdrag. 

Kontakt oss
Romsdalsmuseet v/konservator Jan Olav Szontheimer
Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon: 92 61 55 16
janolav@romsdalsmuseet.no