Ny strategisk plan for Romsdalsmuseet 2022-26!

Romsdalsmuseet har gjennom året 2021 gjort et stort arbeid med å lage en ny strategisk plan for perioden 2022-26. Planen er laget på initiativ fra styret med konsulentbistand fra Sensacon AS og medvirkning fra både funksjonsledere og øvrige ansatte ved museet. Planen staker ut kursen for Romsdalsmuseets arbeid de kommende fem årene og peker ut hva som blir fokusområdene fremover. Museets arbeid i et bærekraftperspektiv er også behørig omtalt i planen.

Klikk her for å se strategiplanen.