Forskning

Romsdalsmuseet driv forsking både i form av skriving av enkeltartiklar og ved deltaking i større forskingsprosjekt saman med andre museum og universitets- og høgskulesektoren. 

I åra 2019-2021 er Romsdalsmuseet deltakar i eit større, felles forskingsprosjekt for musea i fylket: «Fogderifylket Møre og Romsdal – eit forestilt fellesskap? Identitet i eit grenseland». Forskingsprosjektet er støtta av Kulturrådet, og du kan lese meir om prosjektet her: https://www.kulturradet.no/museum/vis-prosjekt/-/prosjekt-museum-fogderifylket-more-og-romsdal-et-forestilt-fellesskap

Frå 2019 har Romsdalsmuseet også ansvaret for ein fellesteneste for forsking og kunnskapsprodukjson for musea i Møre og Romsdal.

Kontakt:
Romsdalsmuseet v/førstekonservator Mads Langnes

Per Amdams veg 4, 6413 Molde
Telefon : 95 12 90 67
mads@romsdalsmuseet.no