Chateauet

Kontakt oss:

Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Bestilling:

Bestillinger til tlf.: 71 20 24 60 eller post@romsdalsmuseet.no

Priser og åpningstider

Omvisning og pris etter avtale.  

Chateauhagen er åpen hele året med egen utstilling utendørs. Se informasjonsskilt i hagen. 

 

Chateauet - Den grønne korridor

Chateau-hagen i Molde er en særegen grønn lunge tett opp til sentrum i Molde, som utgjør en del av byens "grønne allé", – en trase som starter i Chateau-hagen og kan følges opp gjennom byen via Reknesparken, Romsdalsmuseet – og helt til marka og fjellet. Denne unike eiendommen med herskapshuset fra 1918 og anleggelsen av hagen de påfølgende år, ble fredet av Riksantikvaren 12.februar 2003
 
Følgende er skrevet av Riksantikvaren om hagen i den forbindelse:   ”Dei i alt 230 ulike planteslaga, busker og tre vart leverte fra København. Mesteparten av vekstane vart fjerna, då Molde kommune i 1971, - etter at enkefru Hanssen døydde i 1969, tok over eigedommen til lokal musikkskule. Berre hovestrukturen av hagen er att, og ein gjenskapning av hovedtrekka av hageanlegget ville styrkje verneverdien av ”Chateauet” ytterligare og gjenskape heilskapen i anlegget” (Riksantikvarens nettsider)
 
Romsdalsmuseet fikk eiendommen med hus og hage overført fra Molde kommune 1.1.2004. For museet var det et mål å restaurere eiendommen i sin helhet. Takket være stor egeninnsats og støtte fra både riksantikvar, Fylkeskommunen og flere private sponsorer kunne arbeidet med både hus og hage starte i 2007. Gjennom en årlig økonomisk støtte, gir Istad AS et viktig bidrag til drift og vedlikehold av eiendommen, slik at det fortsetter å fremstå som et flott og samfunnsnyttig bygg og hageanlegg i Moldes Grønne Korridor.

Restaurert i 2009

I dag er eiendommen, både huset innvendig og eksteriør - og ikke minst den store flotte hagen, ferdig restaurert. Romsdalsmuseet åpnet eiendommen for publikum i 2009, bare 2 år etter starten på restaureringen. 

Da Romsdalsmuseet overtok eiendommen var hageanlegget dominert av store åpne gressplener, en rekke store trær og noen bed tilliggende huset. Sporene av den engang så mangfoldige hagen var så å si visket ut, kun omfanget av eiendommen og hovedstrukturen av den gamle hagen vitnet om grossererfamiliens store private hage. Heldigvis finnes det en god dokumentasjon om hagens etablering og livsløp gjennom årene, som var til stor hjelp i restaureringsarbeidet.
 
I dag står eiendommen der i all sin prakt. En vesentlig del av huset innvendig, inkludert mye av interiøret, er originalt og overtatt av etterslekten til Oscar og Laura Hanssen. Hagen er rekonstruert med nær opptill alle de planteslagene som fantes i den oopprinnelige hagen da den ble etablert i perioden 1918 - 1920. Huset er restaurert tilbake til 1935 og det interiøret som var der da - da var siste kjente store oppussing av huset ferdig fra daværende eiere. 
 
Chateauet er arena for flere av museets arrangementer gjennom året. Vi holder ordinære omvisninger på forespørsel, og hageannlegget er tilgjengelig hele året med en egen utendørs utstilling i form av integrerte plansjer rundt om i hagen med hagens historie.