Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

Istad AS

Logo Istad AS

Chateauet er et fredet hus i Parkvegen 42. Det ble bygget av Oscar Hansen i perioden 1916-1918 som familiens bolig. Han var eier av Confectionsfabrikken AS i Molde. Eiendommen ble overført fra Molde kommune til Romsdalsmuseet i 2004. Istad AS har gjennom sin økonomiske støtte til restaureringsprosjektet bidratt til at Romsdalsmuseet har restaurert og tilbakeført eiendommen til fordums prakt. Chateauet er i dag et flott og samfunnsnyttig bygg og hageanlegg i Moldes Grønne Korridor. Det brukes til omvisninger, møter, kulturarrangement og selskap. Hageanlegget er åpent for alle og har informasjonstavler. Gjennom en årlig økonomisk støtte, gir Istad AS et viktig bidrag til drift og vedlikehold av eiendommen.

Hjemmeside: https://www.istad.no/

Kavli Moen Foundation / Kavli Moen Gard

Kavli Moen Foundation/Kavli Moen Gard er samarbeidspartner med Romsdalsmuseet, hvor Fred Kavlis virke formidles. Romsdalsmuseet deltar opp mot Kavli Moen Gard (KMG) som strategisk partner, og i det rådgivende prosjektforumet i planfasen.

Hjemmeside: https://kavlimoen.org/