Stabbur

Det er to stabbur på tunet: Prestestabburet og tiendestabburet. Tiendestabburet mista funksjonen sin etter formannskapslovene kom i 1837. I tida det var forpaktar på garden disponerte han det søndre, medan presten brukte det nordre. Det nordre stabburet er det eldste huset på garden bygd kring 1630, opprinneleg til lagring av tiende (skatt). Det søndre stabburet har fått nytt fundament fleire gonger (sist i 2001) p.g.a. at grunnen det står på glir ut.