Utstillinger

Romsdalsmuseet

Skiftende utstilling

8. juni 2019 - 3. nov. 2019

Fotograf Kirkhorn - fra glassnegativenes tid

Kirkhorn-samlingen med foto er en viktig del av museets fotograiske kulturarv. Med tilveksten av den siste private samlingen fra fotografens etterkommere, ble samlingen komplett. Utstillingen viser et utvalg av helt nye bilder.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Romsdalshistorier

Romsdalshistorier er en utstilling som tar deg med på en historisk reise fra Romsdalshorn, innerst i Romsdalen, til Ona fyr lengst vest på kysten.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Bygdemuseet - hus og miljø fra senmiddelalder til det 19. århundre

Romsdalsmuseet er et av Norges største folkemuseer, etablert i 1912. På Bygdemuseet i Molde finnes en rekke gamle bygninger fra hele regionen er samlet i tun og viser miljøutstillinger i de ulike husene.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Bygata i Molde

Bygata på Romsdalsmuseet i Molde ligger rett utenfor Bygdemuseet, og er tilgjengelig for alle hele året. Gaten er en illustrasjon på Molde bys smågater før bybrannen i 1916 og bombingen ved krigsutbruddet i 1949, som ødela småbypreget i Molde.

LES MER

Bud Kystmuseum

Fast utstilling

Ergan Kystfort og 2.verdenskrig i Bud

Ergan Kystfort er et krigshistorisk museum fra andre verdenskrig. Anlegget er et tysk krigsfort som er restaurert. Fortet ble bygget på Ergan i perioden 1941-1945 og omfatter anlegg i fjell med operasjonsrom, kommando-sentral og forlegningsrom, Her er våpen, utrustning og tekniske installasjoner samt personlig utstyr. Utstillingen berører også de lokale krigsbegivenheter.

LES MER

Bud Kystmuseum

Fast utstilling

Kystkultur - utstillingen

Den kulturhistoriske utstillingen som er rammen for museet tar for seg fiskeværet Bud og omgivelsene fra 1600-tallet og frem til i dag. Denne delen av utstillingen er en tradisjonell museumsutstilling med gjenstander og objekter fra Bud og omegn, med fotomateriale og filmer i auditoriet med lokal tilknytning. Som besøkende blir man introdusert til utstillingene i huset, men man orienterer seg selv gjennom de ulike delene.

LES MER

Nesset prestegard

Fast utstilling

Prestegarden og presten - en viktig samfunns - institusjon

Prestegarden og presten med sin familie og hushold har gjennom tidene vært en viktig institusjon i samfunnslivet. Nesset prestegard, som "en av de mest staselige" i landet har ikke vært noe unntak. I Herredstua på Nesset prestegard er det en egen utstilling med prestegardshistorie du kan få omvisning i.

LES MER

Nesset prestegard

Fast utstilling

Bjørnstjerne Bjørnson - de unge årene i Nesset og Molde

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson ble født 8.desember 1832 på prestegarden Bjørgan i Kvikne i Østerdalen. Da han var 5 1/2 år fikk faren prestekallet i Nesset. Familien kom til Nesset 11. april i 1838. Bjørnstjerne var eldst av fem søsken.

LES MER

Fiskerimuseet

Fast utstilling

Kurt Schwitters på Hjertøya

Kurt Schwitters kom til Hjertøya første gang i 1930, og fra 1932 til 1939 tilbragte han store deler av året i en liten steinbu på Hjertøyplassen. Interiøret gjorde han etter hvert om til et kunstverk, et Merzbau, der vegger og tak i inngangen ble fylt med collager og deler av hovedrommet skapt om til en konstruktivistisk skulptur av tre og gips.

LES MER