Romsdalskysten

Romsdalskysten består av kommunene Sandøy, Midsund, Aukra og Fræna. Sandøy og Midsund er rene øykommuner, mens Aukra er dels øykommune, dels fastlandskommune. Fræna ligger på fastlandet. Navn som Ona, Bjørnsund og Bud klinger velkjent. Hustadvika, det kjente og beryktede havstykket, ligger like utenfor. Fiskerimuseets sjøhus, rorbu, bolighus med stabbur, saltesjå og utedo kommer fra Sandøy kommune, et notnaust er fra Midsund kommune, det mekaniske verkstedet, et notnaust og skolen kommer fra Aukra kommune, og ei rorbu er fra Fræna kommune. Båthallen er bygd på museet og er utstillingslokale for Fiskerimuseets unike båtsamling. Båtbyggeriet rommer redskapene til en av Romsdals mange båtbyggere.
 
På neset mot nordøst ligger husene på Hjertøyplassen, eid av Molde kommune. Her har vært husmannsplass under Moldegård fram til 1903 og skogvokterbolig fram til 1939 da Molde kommune kjøpte Molde-holmene av Staten. Etter den tid har Hjertøyplassen bl.a. vært bolig for kommunens oppsynsmann for holmene. Om somrene driver Hjertøyas Venner helgekafé her.