Veøya

Kontakt oss

Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Bestilling

20.06.-15.08.2021: Faste båtturer med omvisning torsdager og søndager. Se informasjon nedenfor.

I sommer blir det faste turer til unike Veøya!

Veøya - den hellige øya - som var en kaupang i middelalderen og som hadde bosetning før Molde ble til, er en opplevelse av de sjeldne! Vi tror det blir rift om unike middelalderturer til Veøya i Romsdalsfjorden!

Hver torsdag og søndag i perioden 20.06. - 15.08.2021.

Billetter må kjøpes på forhånd.

Guidene følger båten utover, og opplevelsen starter og slutter ved Reknesmoloen i Molde.

Det er mulig å bli med båten fra Vestnes, der båten går fra i utgangspunktet. Avreise derfra blir tidligere. Kontakt oss med ønske om dato, så avklarer vi detaljene. 

Det beregnes 3 timer på selve Veøya, pluss båttransport på ca. 1,5 time hver vei.

Program og bestilling

Priser 2021

Faste turer sommeren 2021: 

  • Billettpris kr 550,- uansett alder. Ved bestilling har du også mulighet for å kjøpe pilegrimspass og pilegrimslunsjpakke.
  • For bestilling, trykk på knappen ovenfor.

Forespørsel om omvisninger utenom faste turer sommeren 2021:

Veøy prestegard og middelalderkirke:

Veøya har egen kai, og man kan besøke øya uten avtale. Viktig! Hold anløpsstedet for våre faste båtturer fritt. Dette vil være skiltet. Takk!

Et av nøkkelstedene i Kystpilgrimsleia. For mer info - besøk pilgrimsleden og Kystpilgrimsleia. Du kan også laste ned brosjyre her

Resepsjonen på Romsdalsmuseet har også brosjyre tilgjengelig, samt pilegrimspass for salg. 

En kjøpstad fra middelalderen

På denne øya i Romsdalsfjorden ligger en middelalderkirke, kirkegard, prestegard med våningshus og tre andre gjenstående bygninger. Under dagens kulturlandskap skjuler det seg en kjøpstad fra middelalderen, trolig med 350-400 innbyggere. Snorre forteller at da kong Håkon Herdebrei møtte Erling Skakke i slaget ved Sekken i 1162 (Magnus Erlingssons saga), håpet han på hjelp av ”bymennene” på Veøya. Slaget sto i Romsdalsfjorden, mellom Sekken og Veøya. Kong Håkon Herdebrei falt i dette slaget.

Øya hadde sin blomstringstid som politisk, kirkelig og økonomisk sentrum i perioden 1050-1350. I det 12. århundre kom Romsdal under Frostating i Trøndelag. Dette begrenset likevel ikke makten til fylkestinget på Veøy. En rekke forhold førte imidlertid til at kjøpstaden Veøy gikk tilbake.

Svartedauden midt på 1300-tallet fikk dramatiske konsekvenser. Fra 1500-tallet og framover ble fiskerier og trelasthandel viktige næringer for romsdalingene, og mye av handelen ble flyttet ut til fiskeværene på kysten, noe som også bidro til å redusere øyas betydning.

 

Et viktig sentrum i Romsdal

Selv om byen forsvant, ble Veøya fortsatt et viktig sentrum i Romsdal. Veøy prestegjeld var lenge et av de største og rikeste i Norge. Det var fast fylkesting på øya til 1632. Fra ca. 1600 var det imidlertid bare prestefamilien og dens tjenere som bodde fast på øya, helt fram til 1890-åra. Den prestegarden som står i dag ble bygd i 1752-53.

Nordre del av Veøya, Nordøya ble i 1970 fredet som vernet natur- og kulturlandskap. l verne-bestemmelsene slås det fast at formålet med fredningen er å bevare et historisk kulturlandskap med et egenartet naturmiljø omkring Veøy gamle fylkeskirke. For å oppnå dette er det utarbeidet en skjøtselplan. I 1905 ble prestegarden og deler av øya kjøpt av den fargerike og eksentriske William Coucheron-Aamot, som satte sitt preg på så vel bygninger som øyas mangfoldige historie.

Etter 1950 brukte familien øya bare som feriested, og i 1990 mottok Romsdalsmuseet eiendommen som testamentarisk gave, mens Molde kommune eier kirka. Husene på prestegarden og kirka er eneste bebyggelsen på øya.