Veøya

Kontakt oss

Per Amdams veg 4, 6413 MOLDE
Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Bestilling

Forespørsel om omvisning: tlf. 71 20 24 60 eller post@romsdalsmuseet.no

Priser 2020

Omvisning prestegard, kirke og øya, ca 2 timer - kr. 200,- 

Ved grupper under 20 personer: oppmøtepris kr. 700,-. i tillegg for omviser.
Barn under 18 år i følge med voksne: gratis

Privat båt må leies. Kontakt Classic Norway: https://www.classicnorway.no/classic-norway-hotels/bater/

Fjordcruise Romsdalsfjorden arrangerer turer til Veøya på forespørsel, og frakter også grupper dit ut. Kontakt direkte på: https://www.fjordcruiseromsdalsfjorden.com/445979942

 

 

 

Veøy prestegard og middelalderkirke:

Omvisning etter avtale. Tilgjengelig fra mai til oktober. 

Veøya har egen kai, og man kan besøke øya uten avtale.

Veøya er nøkkelsted i Kystpilgrimsleia. For mer info - besøk pilgrimsleden og Kystpilgrimsleia. Du kan også laste ned brosjyre her

Resepsjonen på Romsdalsmuseet har også brosjyren tilgjengelig, samt Pilgrimspass for salg. 

En kjøpstad fra middelalderen

På denne øya i Romsdalsfjorden ligger en middelalderkirke, kirkegard, prestegard med våningshus og tre andre gjenstående bygninger. Under dagens kulturlandskap skjuler det seg en kjøpstad fra middelalderen, trolig med 350-400 innbyggere. Snorre forteller at da kong Håkon Herdebrei møtte Erling Skakke i slaget ved Sekken i 1162 (Magnus Erlingssons saga), håpet han på hjelp av ”bymennene” på Veøya. Slaget sto i Romsdalsfjorden, mellom Sekken og Veøya. Kong Håkon Herdebrei falt i dette slaget.

Øya hadde sin blomstringstid som politisk, kirkelig og økonomisk sentrum i perioden 1050-1350. I det 12. århundre kom Romsdal under Frostating i Trøndelag. Dette begrenset likevel ikke makten til fylkestinget på Veøy. En rekke forhold førte imidlertid til at kjøpstaden Veøy gikk tilbake.

Svartedauden midt på 1300-tallet fikk dramatiske konsekvenser. Fra 1500-tallet og framover ble fiskerier og trelasthandel viktige næringer for romsdalingene, og mye av handelen ble flyttet ut til fiskeværene på kysten, noe som også bidro til å redusere øyas betydning.

 

Et viktig sentrum i Romsdal

Selv om byen forsvant, ble Veøya fortsatt et viktig sentrum i Romsdal. Veøy prestegjeld var lenge et av de største og rikeste i Norge. Det var fast fylkesting på øya til 1632. Fra ca. 1600 var det imidlertid bare prestefamilien og dens tjenere som bodde fast på øya, helt fram til 1890-åra. Den prestegarden som står i dag ble bygd i 1752-53.

Nordre del av Veøya, Nordøya ble i 1970 fredet som vernet natur- og kulturlandskap. l verne-bestemmelsene slås det fast at formålet med fredningen er å bevare et historisk kulturlandskap med et egenartet naturmiljø omkring Veøy gamle fylkeskirke. For å oppnå dette er det utarbeidet en skjøtselplan. I 1905 ble prestegarden og deler av øya kjøpt av den fargerike og eksentriske William Coucheron-Aamot, som satte sitt preg på så vel bygninger som øyas mangfoldige historie.

Etter 1950 brukte familien øya bare som feriested, og i 1990 mottok Romsdalsmuseet eiendommen som testamentarisk gave, mens Molde kommune eier kirka. Husene på prestegarden og kirka er eneste bebyggelsen på øya.