Veøya

Kontakt oss

Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Bestilling

Fast båtrute med omvisning i sommer, se informasjon nedenfor. Andre grupper på forespørsel.

Veøya - den hellige øya - som var en kaupang i middelalderen og som hadde bosetning før Molde ble til, er en opplevelse av de sjeldne! Vi tror det blir rift om unike middelalderturer til Veøya i Romsdalsfjorden!

De faste turene hver torsdag og søndag sommeren 2021 var en suksess og sommeren 2022 er tilbudet utvidet med flere datoer og høyere kapasitet. 

Priser 2022

Faste turer fra Molde og Åndalsnes sommeren 2022: 

 • Juni: helgene 18.06.-19.06., 25.06.-26.06.
  Juli: hver onsdag, torsdag, lørdag og søndag
  August: helgene 06.-07.08., 13.-14.08. og 20.-21.08.
 • For mer informasjon og bestilling, klikk på knappen! Bestill nå

Forespørsel om omvisninger utenom faste turer sommeren 2022:

 • Omvisning etter avtale. Tilgjengelig fra mai til oktober. 
 • Omvisning prestegard, kirke og øya, ca 2 timer - kr. 200,- 
 • Ved grupper under 20 personer kommer det i tillegg en oppmøtepris på kr. 1000,-.
 • Send forespørsel om omvisning til post@romsdalsmuseet.no
 • Dere må ordne med båttransport selv, dersom det gjelder tur utenom rutebåten.
 • Båttransport:
  Dere kan ordne med privat båt, eller kontakte båttransportører:

Fjordsaga: www.fjordsaga.com

The Northwest Experience: https://www.northwestexperience.no/

Nordøyportalen: https://www.nordoyportalen.no/

Classic Norway: https://www.classicnorway.no/classic-norway-hotels/bater/

Veøy prestegard og middelalderkirke:

Veøya har egen kai, og man kan besøke øya uten avtale. Viktig! Hold anløpsstedet for våre faste båtturer fritt. Dette vil være skiltet. Takk!

Et av nøkkelstedene i Kystpilgrimsleia. For mer info - besøk pilgrimsleden og Kystpilgrimsleia. Du kan også laste ned brosjyre her

Resepsjonen på Romsdalsmuseet har også brosjyre tilgjengelig, samt pilegrimspass for salg. 

En kjøpstad fra middelalderen

På denne øya i Romsdalsfjorden ligger en middelalderkirke, kirkegard, prestegard med våningshus og tre andre gjenstående bygninger. Under dagens kulturlandskap skjuler det seg en kjøpstad fra middelalderen, trolig med 350-400 innbyggere. Snorre forteller at da kong Håkon Herdebrei møtte Erling Skakke i slaget ved Sekken i 1162 (Magnus Erlingssons saga), håpet han på hjelp av ”bymennene” på Veøya. Slaget sto i Romsdalsfjorden, mellom Sekken og Veøya. Kong Håkon Herdebrei falt i dette slaget.

Øya hadde sin blomstringstid som politisk, kirkelig og økonomisk sentrum i perioden 1050-1350. I det 12. århundre kom Romsdal under Frostating i Trøndelag. Dette begrenset likevel ikke makten til fylkestinget på Veøy. En rekke forhold førte imidlertid til at kjøpstaden Veøy gikk tilbake.

Svartedauden midt på 1300-tallet fikk dramatiske konsekvenser. Fra 1500-tallet og framover ble fiskerier og trelasthandel viktige næringer for romsdalingene, og mye av handelen ble flyttet ut til fiskeværene på kysten, noe som også bidro til å redusere øyas betydning.

 

Et viktig sentrum i Romsdal

Selv om byen forsvant, ble Veøya fortsatt et viktig sentrum i Romsdal. Veøy prestegjeld var lenge et av de største og rikeste i Norge. Det var fast fylkesting på øya til 1632. Fra ca. 1600 var det imidlertid bare prestefamilien og dens tjenere som bodde fast på øya, helt fram til 1890-åra. Den prestegarden som står i dag ble bygd i 1752-53.

Nordre del av Veøya, Nordøya ble i 1970 fredet som vernet natur- og kulturlandskap. l verne-bestemmelsene slås det fast at formålet med fredningen er å bevare et historisk kulturlandskap med et egenartet naturmiljø omkring Veøy gamle fylkeskirke. For å oppnå dette er det utarbeidet en skjøtselplan. I 1905 ble prestegarden og deler av øya kjøpt av den fargerike og eksentriske William Coucheron-Aamot, som satte sitt preg på så vel bygninger som øyas mangfoldige historie.

Etter 1950 brukte familien øya bare som feriested, og i 1990 mottok Romsdalsmuseet eiendommen som testamentarisk gave, mens Molde kommune eier kirka. Husene på prestegarden og kirka er eneste bebyggelsen på øya.