Romsdalsmuseets gjenstandssamling

Et museum som Romsdalsmuseet har en stor mengde gjenstander - alt fra gamle maskiner til ymse bruk til det fineste undertøy med kniplinger. Såvel vedifulle gjenstander som unike drikkekar fra middelalderen til halvtomme tannpastatuber fra 1970-tallet har sin misjon og funksjon i museumsbildet. Kulturhistorie formidles gjennom begge gjenstandene.

Som friluftsmuseum forvalter vi en rekke områder og bebyggelse. Mye av våre gjenstander hører naturlig sammen med ulike bygninger og står da også i fast utstilling i disse. Et godt eksempel er Julsundvegen 35 i Bygata - der er et komplett interiør i hele huset gjenskapt så troverdig at du vil tro at de residerende bare er ute en liten tur når du kommer inn i huset. Gjenstandene er med på å fylle ut hele bildet av vår fjerne og nære kulturhistorie. 

Som museum i Norge har vi spesielle regler og forordninger å følge når det gjelder gjenstandssamlinger. De registreres i et felles dataverktøy for alle museene i Norge og det stilles krav til oppbevaring og eierforhold. 

Det er vår og også kulturdepartementets ambisjon at også museenes gjenstander skal kunne letes opp via intenett. En viktig del av dokumentasjonen ved registrering er fotografring av gjenstanden - dette og de opplysninger vi har kan utnyttes videre til publisering på nettet. 

Etterhvert vil du på nett derfor kunne se store deler av Romsdalsmuseets gjenstandsamling.

Informasjon

Romsdalsmuseet har samlet inn, fått og erhvervet tilsammen runst 35.000 gjenstander, de aller fleste fra Romsdal, siden starten i 1912. Gjenstandsmaterialet varerer i alder fra enkeltobjekter tilhørende sen middelalder frem til ting av i dag. En del av gjenstandsmaterialet står i faste utstillinger i tilknytning til våre bygg-samling, men mesteparten er magasinert. 

Bilder og informasjon om gjenstander ved museet, vil der de er digitalisert, kunne sees i Digitalt Museum

Har du spørsmål, kontakt oss direkte

Kontakt oss
Romsdalsmuseet v/ Samlingsansvarlig og konservator Jan Olav Szontheimer
Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon : 926 15 516
janolav@romsdalsmuseet.no