Annen verdenskrig

Under andre verdenskrig måtte ca. 700 mennesker på Gossen flytte fra hjemmene sine. Høsten 1942 måtte folket på Løvikremma flytte til Nerbø, og tyskerne tok over. De som nå flyttet inn i huset, var stort sett norske kvinner som arbeidet på de tyske anleggene. Løa ble gjort om til forsamlingslokale. Det ble bygd scene i storbrøtet i sørenden av løa. Her ble det satt opp kinolerret, og lokalet ble brukt både til underholdning og til opplæring, mest ble det vist militære undervisningsfilmer. Våren 1945 kunne endelig familien flytte tilbake igjen. I forbindelse med kinoen hadde tyskerne lagt inn strøm på løa, men nå ble dette revet ut på grunn av brannfare.  

Litteratur: Romsdalsmuseets årbok 2000