Krona

Krona er Romsdalsmuseets nye museumsbygg – med særpreget trearkitektur ute som inne. Foruten gjenstandsmagasin for de romsdalske samlinger, arkiv for historiske fotografier og Romsdalsarkivet, huser bygget en rekke nye areal til beste for publikum. «Romsdalshistorier» er den nye faste utstillingen som forteller om romsdalingen og livsvilkårene i regionen vår gjennom ulike tider. Alle virkemidler tas i bruk for å formidle vår felles bakgrunn på nye måter. Rommet for skiftende utstillinger vil årlig ha 5-6 utstillinger, våre egne så vel som vandreutstillinger fra Nasjonalmuseet og andre. Bygget rommer i tillegg et eget nytt "Schwittersrom", der interiøret fra Merzhytta på Hjertøya vises i en egen installasjon, i tillegg til malerier, en skulptur og omfattende dokumentasjonsmateriale.

I Kafé Mali vil du kunne få enkle lunsjretter, kaker og kaffe – og kafeen er også møtested for små arrangementer.

Museumsbutikken er også et nytt tilbud med gode reiseminner og gaveartikler, delvis av lokale kunsthandverkere og designere.

Auditoriet med plass til 87 personer er enda et nytt møtested i Krona. I tillegg til museets arrangementer der, kan det leies ut til andre, både til private, til nærings- og kulturliv, på lik linje med Kafe Mali. Det egner seg til alt fra seminarer til konserter i små formater – og er godt teknisk utstyrt.

Biblioteket fremstår i ny rommelig drakt, og vår rikholdige samling av lokallitteratur og Romsdalsarkivet er nå digitalt tilgjengelig. Det får studieplasser for skoleelever, lokalhistorikere og andre som vil søke i museets kunnskapsbaser.

Vi ønsker dere all velkommen - hele året – til nye opplevelser og tilbud.