Biblioteket på Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet har eit fagbibliotek med vekt på lokalhistorie og kulturhistorie.

Biblioteket har ikkje bøker til utlån, men er ope for publikum i museet si ordinære opningstid på kvardagar. På biblioteket finn ein fleire arbeidsbord og lesekrok, og datamaskin for søk i museet si boksamling. 

Boksamlinga er registrert i bibliotekbasen Micromarc. Du kan søke i boksamlinga her

Kontakt
Romsdalsmuseet v/førstekonservator Mads Langnes
Per Amdams veg 4, 6413 Molde
Telefon : 95 12 90 67
mads@romsdalsmuseet.no