Løvikremma kystgard - unikt i ytre Romsdal

Løvikremma Kystgard
På Gossen, Aukra kommune


Kystgarden Løvikremma ble gittsom gave til Romsdalsmuseet i 1987.Garden består i dag av våningshus,
stabbur og torvsjå. Museet disponerer også fjøset, som er i privat eie.Beliggenheten er vakker, i et åpent landskap med utsyn nordover motstorhavet og fiskeværene Bjørnsundog Bud, østover mot Julsundet og hjellene i Fræna kommune og sørover mot Otrøya i Midsund kommune. Løvikremma er en typisk kystgard der næringsveiene har vært jordbruk og fiske. Ved siden av å presentere gardens historie, legger museet stor vekt på å skape et miljø der store og små kan trives. I sommersesongen er frivillige fra Aukra vertskap på Løvikremma og tar imot de besøkende med servering og en prat om gammelt arbeidsliv.


Våningshuset
Våningshuset på Løvikremma er bygd etter at gamlehuset brant ned ca. 1860. Det gamle huset stod der parkeringsplassen ligger. Våningshuset som står på Løvikremma i dag, er et typisk, 1 1/2 etasjes skeivtekt hus. En del av stokkene er fra det gamle huset, stokker som ikke ble ødelagt ved brannen. Huset har midtgangsplan. Det vil si at det går en midtgang (lokalt kalt uti dær’n) gjennom huset, i bredden, med rom på hver side. Svingtrappa opp til andre etasje er forholdsvis ny; satt opp i 1970-årene. Tidligere var det en vanlig, bratt trapp som førte opp til andre etasje. Loftet ble brukt til soverom. På stueloftet (rommet over stua) var det veggfaste senger. Her sov fiskere som kom for å være med på båtlaget under vintertorskefisket.
Møbler og utstyr er omtrent som det var den gangen de siste beboerne levde her.

Våningshuset kan leies til mindre sammenkomster. 

Løa
Den ble bygd noe før 1915. Vi vet ikke hvordan den gamle løa så ut, bare at den lå på samme sted som den nåværende. I vestre hjørne lå et grishus. I 1865 var det en hest, åtte kyr, fjorten sauer og en gris på Løvikremma. Selvsagt har tallet på dyr og produksjonen ellers variert noe fra år til år, men ikke så svært mye.

Under andre verdenskrig måtte ca. 700 mennesker på Gossen flytte fra hjemmene sine. Høsten 1942 måtte folket på Løvikremma flytte til Nerbø, og tyskerne tok over. De som nå flyttet inn i huset, var stort sett norske kvinner som arbeidet på de tyske anleggene. Løa ble gjort om til forsamlingslokale. Det ble bygd scene i storbrøtet i sørenden av løa. Her ble det satt opp kinolerret, og lokalet ble brukt både til underholdning og til opplæring, mest ble det vist militære undervisningsfilmer. Våren 1945 kunne endelig familien flytte tilbake igjen. I forbindelse med kinoen hadde tyskerne lagt inn strøm på løa, men nå ble dette revet ut på grunn av brannfare.

Dagens løe er oppgradert i forhold til brannforskriftene og kan benyttes som en del av utleien. Egner seg best for opptredener for grupper. 

 

 

 

 

 

 

Informasjon

Løvikremma er et gammelt autentisk våningshus - kjøkken er noe utstyrt med fasiliteter, men støtter ikke kravet til tillaging av mat - så servering utover enkel lunsj, kaffe og kaker, må medbringes. 
 
Kapasitet; Hovedhuset, 1 etasje (2. etasje er utstilling) 20 personer. Løe har kapasitet til 30-35 personer for foredrag. Ikke egnet som spisested.
 
Pris 2019: 
lag/foreninger, vasker selv: kr.     500,-
private/bedrifter, vasker selv: kr. 2.000,-
 
Forespørsel om leie finner du her.
 
 
Kontakt
Romsdalsmuseet
Tlf.: 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Instagram

Laster inn innhold