Fotoarkivet

Fotoarkivet vårt består av flere samlinger. Grunnstammen i bysamlingen kommer fra Molde kommunes billednemnd som ble opprettet i forbindelse med arbeidet med Molde bys historie. Vel 3500 nummer på sedler. Museet arbeider kontinuerlig på å gjøre billedarkivet elektronisk tilgjengelig, etterhvert også på våre nettsider. Inntil det er en realitet, må du ta kontakt med oss direkte.

For øvrig finner du i fotoarkivet:

Romsdal Folkeblads fotoarkiv (ca.1970-1987) består av 3856 nummer som ligger i en database. Mange portretter. Noe er fremdeles uregistrert.

Normann Haugs samling (1940-1956) består av 9500 nummer. 
Vesentlig portretter. Navneregister på data.

Aslaug Resets samling (1955-1970) består av 10500 nummer. De fleste med 12 eksponeringer. Mest barn. Navneregister på data.

Fjellanger-Widerøe. Flyfoto fra Fræna, Molde, Nesset, Rauma, Vestnes og Midsund. Periode 1935-68.

Avisa Fylket fotoarkiv fram til år 2000. I arkivskap.

Gamle Moldebilder - fra arkivet etter "Billedkomiteen for Molde bys historie"

Fotograf Kirkhorns fotoarkiv

Amatørfotograf Fredrik Misfjord, Nesjestranda

Amatørfotograf Asbjørn Sæbøs passfoto fra Måndalen 1941-1945

Amatørfotograf Peder Stokkes fotoarkiv

Amatørfotograf Johan Lillebostads fotoarkiv 

Museets egen fotografering

En rekke av bildene i samlingen vår er lagt ut på museumsportalen www.digitaltmuseum.no. Etterhvert som samlingen digitaliseres, så legges det fortløpende ut bilder der. For de deler av samlingen som ikke ennå er digitalisert, har vi laget en rekke søkbare dokumenter, slik at man skal kunne finne ut hva samlingene inneholder. Skal man se disse bildene, må man ta en tur til museet. Nedenfor her finner du filene for enkeltsamlingene som du kan laste ned. Informasjon

Du kan bestille bilder du finner digitalisert fra vårt arkiv gjennom www.digitaltmuseum.no. Vår samling er over 1,5 millioner bilder - er du på jakt etter spesielle motiv, og lurer på om vi har noe innen dette, kontakt oss direkte. 

Kontakt oss

Romsdalsmuseet v/konservator Kenneth Staurset Fåne
Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon: 90 97 22 60
kenneth@romsdalsmuseet.no