Organisasjonen

OM ROMSDALSMUSEET

Romsdalsmuseet er en kulturhistorisk, vitenskapelig institusjon med status som regionmuseum. Museet er organisert som en stiftelse. Museets virksomhet ledes av et styre og et årsmøte. Stiftelsen har forretningskontor i Molde. I tillegg til bygnings- og gjenstandssamlingene har museet eget bibliotek og lokalhistorisk arkiv. Museet driver en leikarring og har en bunadavdeling for produksjon av Romsdals-bunader.

Romsdalsmuseet er et regionmuseum for følgende kommuner: Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes.

Formålet er å eie og drive et museum for Romsdal. Museet skal samle inn, dokumentere, ta vare på og foreta faglige undersøkelser av bygninger, gjenstander og annet kilde- og tradisjonsmateriale, og ellers hva som finnes, som verneverdig, av lokalt - og kulturhistorisk kildemateriale innenfor virkeområdet. Resultatene skal formidles til publikum i form av bl. a. undervisning, publikasjoner, utstilinger og ved arrangement. I formidlingen skal det leggs vekt på regionens naturhistorie.

Museet skal yte museumsfaglige tjenester til og samarbeide med fylkeskommunen, kommunene, frivillige organisasjoner og privatpersoner innen rammen av personale og budsjett. Museet mottar offentlig støtte fra staten, fylkeskommunen, og fra kommunene Molde, Fræna, Aukra, Rauma og Nesset.

STYRET VED STIFTELSEN ROMSDALSMUSEET

Styreleder: Anders Talleraas
Nestleder: Ingrid Husøy Rimstad

Styremedlemmer:

Inge Sandnes  

Knut Lidvart Høgset                  

Turid L Øverås

Olaf Kolflåth - styremedlem fra Romsdalsmuseets Venner

Jan Olav Szontheimer - ansatterepresentant

Ansatte

David Berg Tuddenham

Museumsdirektør

918 97 433

david@romsdalsmuseet.no

Mads Langnes

Førstekonservator NMF, dr.philos.

951 29 067

mads@romsdalsmuseet.no

Kenneth Staurset Fåne

Konservator

909 722 60

kenneth@romsdalsmuseet.no

Jan Olav Szontheimer

Konservator

926 15 516

janolav@romsdalsmuseet.no

Håvard Sylte

Registrator

938 33 596

havard@romsdalsmuseet.no

Johnny Bratseth

Fotograf / fototeknisk ansvarlig

920 70 123

johnny@romsdalsmuseet.no

Lyder Hesthol

Vedlikeholdsleder

916 93 038

lyder@romsdalsmuseet.no

Øyvind H. Vestad

Museumshåndverker

995 49 894

oyvind@romsdalsmuseet.no

Håkon Tofte

Regionhåndverker

917 23 767

hakon@romsdalsmuseet.no

Anne-Mari Kleppe

Bunadsleder Bunad Verksted

970 52 656

annemari@romsdalsmuseet.no

Julia Wachs

Bunadstilvirker Bunad Verksted

970 52 656

julia@romsdalsmuseet.no

Hilde Stenmark Kvennes

Formidlingsleder

970 52 660

hilde@romsdalsmuseet.no

Bjørn Ølander

Formidler Nesset prestegard

414 18 816

bjorn@romsdalsmuseet.no

Haraldr Bjellvåg

Formidler Bud Museum

915 10 526

haraldr@romsdalsmuseet.no

Birgitte Nielsen

Museumspedagog

922 81 249

birgitte@romsdalsmuseet.no

Elisabet Tangen

Museumspedagog

480 94 374

elisabet@romsdalsmuseet.no

Birgitte Lange

Museumspedagog med ansvarsområde Leikarringen

971 07 082

birgitte.lange@romsdalsmuseet.no

Gunn S. Haugland

Museumsassistent

994 14 644

gunn@romsdalsmuseet.no

Tove Øyen

Regnskapsfører / sekretær

996 28 178

tove@romsdalsmuseet.no

Eldbjørg Lamvik

Salgsleder

909 65 610

eldbjorg@romsdalsmuseet.no

Martine Fjelle

Kafeansvarlig

483 49 827

martine@romsdalsmuseet.no