Museumsområdet i Molde

Bygdeavdelingen - Friluftsmuseet på Romsdalsmuseet i Molde

Geografisk strekker Romsdal med åtte kommuner seg fra Hustadvika og Ona i vest til fjord- og fjellbygdene i indre, østlige strøk. Dette gjenspeiles nødvendigvis i både byggeskikk og levemåte i eldre tider. Frodige fjordbygder ga materiale til hus og innbo mens kyst- og øysamfunnene hadde lite eller ikke noen skogsområder. Mens gardene i fjord- og innlandsbygdene hadde store og mange hus bygd av tømmer fra egen skog, var kystfolket oftest avhengig av å skaffe seg bygningstømmer på annen måte. Riktignok fantes det jordløse fiskevær, som Ona og Søndre Bjørnsund, men ellers var det kombina sjonen fiske/jordbruk som var livsgrunnlaget. Forholdene mellom disse næringene var avhengig av geografisk beliggenhet. Fiskerimuseet på Hjertøya gir for øvrig bred informasjon om dagligliv og arbeidsliv på Romsdalskysten.

Samlingen på ca. 30 hus i Romsdals museets bygdeavdeling viser det gamle bondesamfunnet, med bygninger, interiør og levekår de siste 3–400 åra. Hammervolltunet (18–20)og Eidetunet (37–41) er eksempel på romsdalske gardsbruk med en del av de husene som hørte til et bruk i det gamle bondesamfunnet. Seterlivet er representert ved to seterbuer og høyløer (29–32). Ellers er her inn- og uthus fra forskjellige tider og til forskjellige formål. Enkelte hus er nybygd på stedet, som for eksempel kapellet og husene på sceneområdet. 

 

Informasjon

Museumsområdet kan leies til ulike formål - bedriftsdager med familie, sportsarrangement, amlinger mm. Med eller uten service-personale fra museet. Ta nærmere kontakt for tilpasning og muligheter.
 
Kapasitet: Tilpasses behov, ta nærmere kontakt for avklaring
 
Pris 2019:

Leie av museumsområdet inkl. toalett kommersielle arrangement/bedrifter: kr. 7.000,-

Leie av museumsområdet inkl. vaktmester, strøm, toalett, tilsyn: kr. 9.000,- 

Lag og organisasjoner inkl. toalett: Kr. 5000,-.

Forespørsel om leie finner du her.                              

 
Kontakt
Romsdalsmuseet
Tlf.: 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Instagram

Laster inn innhold