Kystmuseum

Den kulturhistoriske utstillingen som er rammen for museet tar for seg fiskeværet Bud og omgivelsene fra 1600-tallet og frem til i dag. Denne delen av utstillingen er en tradisjonell museumsutstilling med gjenstander og objekter fra Bud og omegn, med fotomateriale og filmer i auditoriet med lokal
tilknytning. Som besøkende blir man introdusert til utstillingene i huset, men man orienterer seg selv gjennom de ulike delene.

I underetasjen finnes en samling lokale båter og båthistorie. I uminnelige tider har havet og fjordene vært en viktig næringsvei. Båtbyggeriet har stått sterkt i hele Romsdal - og ulike båttyper har sett dagens lys. I utstillingen ser man ulik byggeteknikk og bruk gjennom tidene. 

Når det gjelder marinarkeologi dreier utstillingen seg om vår samtid; om gassfeltet og gassproduksjonen på Ormen-Lange, på ca. 1000 meter djup, om gassanlegget på Nyhamna på Gossen og den undersjøiske eksportrørledningen til England.