Bud kystmuseum

Bud kystmuseum er en kulturhistorisk utstilling som blant annet gir innblikk i historien til fiskeværet Bud og området rundt, fra 1600-tallet og frem til i dag.

 Utstyr brukt til fiske og fiskeri opp gjennom tidene gir en opplevelse av livet på kysten i tidligere tider.

Båtbyggeriet har stått sterkt i hele Romsdal, og ulike båttyper har sett dagens lys. I underetasjen er det en samling lokale båter og mye spennende båthistorie tilknyttet disse. I utstillingen ser man blant annet ulik byggeteknikk og bruk gjennom tidene. 

Vår samtid er representert med tema som marinarkeologi,  gassfeltet og gassproduksjonen på Ormen Lange på Nyhamna på Gossen og den undersjøiske eksportrørledningen til England.

Vi har også en utstilling med utgangspunkt i firmaet Brødrene Brunvolls motorverksted, fra starten av båtmotorindustrien i Romsdal.