Restaurert i 2009

I dag er eiendommen, både huset innvendig og eksteriør - og ikke minst den store flotte hagen, ferdig restaurert. Romsdalsmuseet åpnet eiendommen for publikum i 2009, bare 2 år etter starten på restaureringen. 

Da Romsdalsmuseet overtok eiendommen var hageanlegget dominert av store åpne gressplener, en rekke store trær og noen bed tilliggende huset. Sporene av den engang så mangfoldige hagen var så å si visket ut, kun omfanget av eiendommen og hovedstrukturen av den gamle hagen vitnet om grossererfamiliens store private hage. Heldigvis finnes det en god dokumentasjon om hagens etablering og livsløp gjennom årene, som var til stor hjelp i restaureringsarbeidet.
 
I dag står eiendommen der i all sin prakt. En vesentlig del av huset innvendig, inkludert mye av interiøret, er originalt og overtatt av etterslekten til Oscar og Laura Hanssen. Hagen er rekonstruert med nær opptill alle de planteslagene som fantes i den oopprinnelige hagen da den ble etablert i perioden 1918 - 1920. Huset er restaurert tilbake til 1935 og det interiøret som var der da - da var siste kjente store oppussing av huset ferdig fra daværende eiere. 
 
Chateauet er arena for flere av museets arrangementer gjennom året. Vi holder ordinære omvisninger på forespørsel, og hageannlegget er tilgjengelig hele året med en egen utendørs utstilling i form av integrerte plansjer rundt om i hagen med hagens historie.