Covid-19 - Nasjonale tiltak frå 25. mars 2021

Covid-19 - Nasjonale tiltak

Tirsdag 23. mars presenterte regjeringa nye nasjonale tiltak for å hindre at smitten skal spreie seg til område i landet med lite smitte. Tiltaka trer i kraft frå midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjeld inntil vidare. Det skal gjerast ei ny vurdering innan 12. april.

Les gjennom tiltaka her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Til deg som vil besøke oss på Krona gjeld følgjande frå og med 25. mars 2021:

  1. Utstillingar: ope som vanleg
  2. Kafé Mali: ope som vanleg, med redusert antal bord og stolar
  3. Bunad Verksted: alle besøk må avtalast på førehand (epost / tlf.)
  4. Biblioteket: stengt. Ta kontakt på epost eller telefon ved spørsmål
  5. Leige av lokale: mulig, men må vurderast av den som vil leige om nødvendig, jfr. nye råd

Vi på Romsdalsmuseet legg vekt på at våre besøkande skal vere trygge hos oss. Samtidig ber vi kvar enkelt om å gjere sitt for å stoppe smittespreiinga.

Sosial kontakt

  • Hald to meters avstand til andre bortsett frå personar i eigen husstand (eller nærkontaktane til åleinebuande). (nytt)
  • Bruk munnbind når det ikkje er mulig å halde avstand. (nytt)
  • Alle arrangement som ikkje er absolutt nødvendige, bør utsettast. (nytt)
  • Du bør begrense sosiale kontaktar mest mulig. (nytt)

Vi har skjema for registrering av kontaktinformasjon for eventuell smittesporing. Du kan velge mellom papirskjema som du leverer i resepsjonen og elektronisk registrering via mobiltelefon.

Samleside for Molde Kommune: https://www.molde.kommune.no/koronaviruset/