Covid-19 - Aktuelle retningslinjer

Covid-19 - Aktuelle retningslinjer

Regjeringa kom med nye nasjonale retningslinjer i ei pressemelding 05.11.2020.

Romsdalsmuseet ber alle om å gjere sitt for å stoppe smittespreiinga. Krona i Molde held ope som vanleg og vi legg vekt på å følgje dei råda som gjeld for at du som gjest skal føle deg trygg hos oss. Vi ber samtidig kvar enkelt om å ta ansvar for å halde avstand og elles følgje dei aktuelle råda.

Vi tilbyr no frivillig registrering av kontakinformasjon når du besøker oss og du kan velge mellom papirskjema som du leverer i resepsjonen og elektronisk registrering via mobiltelefon.

For dykk som besøkjer oss eller leiger lokale hos oss gjeld dette:

"Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november."

Regjeringa si pressemelding 05.11.2020: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Samleside for Molde Kommune: https://www.molde.kommune.no/koronaviruset/