Åpning av utstillingen med fotografier av Ernst Schwitters og malerier av Kurt Schwitters

Dette er en utstilling som ble planlagt for 2019 og som nå endelig kan åpne 24. juni. Her blir de to kunstnerne Kurt og Ernst Shwitters, far og sønn, for første gang vist sammen i Molde. Kurt Schwitters (1887-1948), en av det 20.århundrets mest banebrytende kunstnere, og sønnen Ernst (1918-1996) som ble fotograf, tilbragte store deler av 1930-tallet i Norge- ikke minst på Hjertøya- i Kurt Schwitters Merzhytte der ute. Utstillingens tittel er hentet fra en inskripsjon fra 1936 risset inn i en planke i hytta – nå en del av installasjonen i Schwittersrommet i Krona på Romsdalsmuseet.

Mens Kurt Schwitters arbeid er godt representert og dokumentert i Krona og på Hjertøya, har Ernst Schwitters’ fotografier derfra fra 1930-tallet aldri tidligere vært vist i Molde. Han var ofte sammen med sin far på Hjertøya og rundt om i regionen dit de først kom fra hjemlandet Tyskland tidlig på 1930-tallet, for så å søke tilflukt i landet som flyktninger fra nazistene i 1937. Under okkupasjonen i 1940 måtte de så igjen flykte fra sine landsmenn og kom seg med båt over til England etter en to måneders dramatisk flukt opp norskekysten. Kurt Schwitters døde i England i 1948, mens Ernst dro tilbake til Norge etter krigen, ble norsk statsborger og utøvet flittig sitt arbeid som fotograf i landet. Han var en sentral skikkelse i det norske fotomiljøet på 1950-tallet, men viet senere mesteparten av sin tid til fremme av farens kunst.

I denne utstillingen vil publikum for første gang møte fotografen Ernst Schwitters. 30 sv/hv fotografier er utlånt fra Sprengel-museet i Hannover, de fleste fra 1930-tallet med motiv fra Hjertøya, Molde, Djupvasshytta mm. Fotografier som gir et unikt tidsbilde. I tillegg til enkelte senere arbeider vises også et knippe malerier av Kurt Schwitters med motiv fra Hjertøya, samt dokumentasjonsmateriale fra deres felles opphold der ute. Utstillingen trekker trådene til Kurt Schwittersrommet i museet, og fra museets øvrige samlinger vises kulturhistorisk materiale som relateres til hva Ernst Schwitters har fanget i noen av sine fotografier. Slik knyttes tråder til fortid og samtid og setter også museets øvrige samling i perspektiv.

Utstillingen er kommet i stand i nært samarbeid med Sprengel-museet i Hannover. Kurator har vært tidligere museumsdirektør Jarle Sanden, assistert av seniorforsker, mag.art. Karin Hellandsjø.

Utstillingen åpnet torsdag 24.juni i Krona, og vil stå fram til og med 29.august, og er tilgjengelig i museets ordinære åpningstider.

Se åpningen her