Biblioteksutstilling på Krona om Mathias Walde

Dato: 28. Oct 2024 - 3. Jan 2025
Tid: Kronas åpningstid
Sted: Krona, Romsdalsmuseet

-fra skredder til eventyrer

Utstillingen vil vise den spennende historien til Mathias Walde.

Arkivmateriale, gjenstander og foto!

Mathias P. Walde var født på Vallehaugen i Aureosen i 1878 og utdannet seg til skredder i Danmark rundt århundreskiftet.

 

Senere ble han fengselsbetjent i Molde før han i 1924 emigrerte til Vancouver i Kanada. Der fikk han jobb som skipstømmermann ombord i Baymaud (eks-Maud) som Roald Amundsen hadde brukt som ekspedisjonsskip noen år tidligere.

 

Mathias Walde ble ansatt i Hudsons Bay Company og passet på skipet i 3 år i isødet i Nordvestpassasjen, de to siste årene i Cambridge Bay nesten mutters alene.

 

I alle årene skrev han dagbøker, dikt og fortellinger i tillegg til å ta en del bilder.

 

Etter tiden i nord ble han med flere skip rundt omkring i verden før han kom tilbake til Norge i 1938.

 

Du kan se utstillingen i Kronas åpningstid.